ARNHEM - Er moet geen generaal pardon komen voor het permanent bewonen van recreatiewoningen. Dat is onrechtvaardig, oneerlijk en sociaal en economisch ongewenst. Slechts in een beperkt aantal, schrijnende gevallen kan van een persoonsgebonden toestemming sprake zijn.

Dat heeft Gelders gedeputeerde Th. Peters geschreven in een brief aan de vaste Kamercommissies van VROM en Natuurbeheer. Peters reageert daarmee alsnog op de voorstellen van minister Kamp van VROM, die eerder deze week liet weten dat hij de regels voor het toestaan van permanente bewoning onder voorwaarden wil versoepelen.

Mensen uit de Randstad

Gelderland voert als provincie met de meeste recreatiewoningen al jarenlang strijd tegen illegale bewoning. "Voornamelijk mensen uit de Randstad komen zo op een goedkope manier aan een mooi huis op een fraaie plek, terwijl jonge mensen uit de eigen gemeente geen huis kunnen krijgen", stelt Peters.

Hij wijst ook op rechtsongelijkheid als permanent bewonen op sommige plekken nu wel zou worden toegestaan, terwijl eerder vaste bewoners met grote dwang uit dezelfde huisjes zijn gezet. "Als we die gebieden geschikt hadden gevonden voor woningbouw hadden we dat wel toegestaan", aldus de bestuurder.

Peters veroordeelt het rijksbeleid scherp in zijn brief. Volgens hem hebben verantwoordelijke bewindslieden stelselmatig tegenstrijdige uitspraken gedaan en daarmee onrust veroorzaakt. "Niemand is daarmee geholpen. De bewoners weten niet waar ze aan toe zijn, en gemeenten en provincie kunnen niet adequaat handelen", meent hij. Gelderland zet de strijd tegen de illegale bewoning vooralsnog door.