DEN HAAG - Het kabinet wil dat er meer vaart wordt gezet achter het grotestedenbeleid (GSB). Er moeten minder regels komen en meer resultaten. De dertig grote steden krijgen daarom van het kabinet meer beleidsruimte om onder meer de onveiligheid aan te pakken en de integratie te bevorderen.

Om de steden met raad en daad bij te staan, komt er volgend jaar een Expertteam Uitvoering GSB. De ministerraad stemde vrijdag in met een plan van aanpak van minister Remkes (Binnenlandse Zaken).

Vanaf 2005 zullen de rijksbijdragen voor de grote steden specifiek uitgegeven worden voor prioriteiten als veiligheid, integratie en inburgering. De steden kunnen vervolgens zelf bepalen hoe ze het geld inzetten.

Vice-premier Remkes, die vrijdag premier Balkenende verving tijdens de persconferentie na de ministerraad, gaf aan dat de grote steden van Nederland een voorbeeld kunnen nemen aan Rotterdam, waar volgens hem concrete doelen zijn gesteld, bijvoorbeeld bij de aanpak van onveiligheid. Volgens Remkes is er in Nederland te lang gedacht dat veiligheid alleen een taak was van politie en justitie en niet zozeer van de overheid.