DEN HAAG - Het CDA telt in zijn verkiezingsprogramma een bedrag van 6,5 miljard euro twee keer mee en slaagt er zo in op een begrotingsoverschot van 1 procent uit te komen voor de komende kabinetsperiode. Dat zegt Tweede Kamerlid Ferd Crone van de PvdA.

"Ik ben erg verbaasd over deze dubbeltelling", aldus Crone vrijdag. "Dit bevestigt mijn indruk dat het CDA-programma een gatenkaas is. Ze rekenen zich rijk."

Maar volgens de woordvoerder van CDA-fractieleider Maxime Verhagen baseert Crone zich op een achterhaalde raming over het financieringstekort. "Crone zoekt spijkers op laag water."

Het CDA wil het financieringstekort omzetten in een begrotingsoverschot van 1 procent. Daardoor wordt het mogelijk de staatsschuld versneld af te lossen. Vervelende maatregelen om de kosten van de vergrijzing op te vangen, zoals ingrepen in de AOW, zijn dan niet nodig, aldus het CDA. Voor het creëren van een begrotingsoverschot trekt het CDA in zijn verkiezingsprogramma 6,5 miljard euro uit.

Dubbele

Volgens Crone is dat veel te weinig en is het dubbele van dat bedrag vereist. "Het CDA telt dat bedrag van 6,5 miljard blijkbaar twee keer mee." Crone gaat er daarbij van uit dat op dit moment sprake is van een financieringstekort van 1 procent. Dat staat in de laatste officiële raming van het Centraal Planbureau (CPB).

Die raming is volgens de CDA-woordvoerder inmiddels verouderd. "In de nieuwe ramingen zal het planbureau uitkomen op een begrotingsevenwicht." Hij wijst op een brief die het CPB donderdag aan de politieke partijen heeft gestuurd en die volgens hem ook Crone moet kennen.

Daaruit blijkt dat het planbureau inmiddels uitgaat van een financieringstekort dat enkele miljarden euro's lager is. Het CDA verwacht dat volgend jaar sprake is van een begrotingsevenwicht en heeft daarop zijn programma gebaseerd.

Bizar

Maar Crone noemt dat argument "bizar". "Dat hadden ze dan maar duidelijk in hun verkiezingsprogramma moeten opschrijven. De spelregels moeten voor iedereen gelijk zijn." Crone zegt dat het CPB zijn zienswijze steunt.

Het CPB noemt echter in een vrijdagavond verstuurde persverklaring berichten dat het naar aanleiding van het verschijnen van het CDA-programma informatie heeft verstrekt "onjuist". Het CPB maakt op 26 oktober, bijna een maand voor de verkiezingen, de resultaten van de doorrekening van de verkiezingsprogramma van alle partijen openbaar.

Bliksemafleider

De CDA-woordvoerder betitelt de uitlatingen van Crone als "een bliksemafleider voor de problemen die de PvdA zelf heeft met de AOW en de hypotheekrenteaftrek."

Overigens heeft de CDA-woordvoerder ook een appeltje te schillen met VVD-leider Mark Rutte. Die verweet het CDA donderdag dat de partij in haar verkiezingsprogramma de gesubsidieerde banen weer wil invoeren.

Koerswending

Volgens de CDA'er betreft dat voorstel een uitwerking van een eerder plan om het minimumloon tijdelijk te verlagen. Dat plan was afkomstig van onder anderen VVD-Tweede Kamerlid Frans Weekers en wordt nu door VVD-staatssecretaris Henk van Hoof (Sociale Zaken) uitgewerkt. "Wat betekent die opmerking van Rutte? Is dit een koerswending?"