BLIJA - Een jager uit Holwerd heeft in een schuurtje in de Friese kustplaats Blija elf katten doodgeschoten. Eén kat wist te ontsnappen. De jager moet vrezen voor zijn jagersakte en kan volgens de jagersvereniging een fikse boete tegemoetzien. Het is enkel toegestaan verwilderde katten af te schieten in het jachtveld. Op deze manier katten afmaken valt volgens de jagersvereniging onder dierenmishandeling.

De jager schoot de katten dood op het terrein van een voormalige kuikenmester, die naar Harderwijk is verhuisd en zijn katten niet mee wilde nemen. Een buurvrouw nam de dagelijkse zorg voor de katten over. Zij is zeer geschokt door de dood van de dieren en denkt erover tegen de jager aangifte te doen.

Strafbaar feit

Volgens Jelko de Ruijter van de Dierenbescherming maakt de aangifte zeker kans. "Er is gewoon sprake van een strafbaar feit, het is niet toegestaan huisdieren af te schieten."

De Jagersvereniging meldt in haar jaarverslag dat er per jaar 5000 verwilderde katten worden afgeschoten, maar volgens De Ruijter is dat aantal het topje van de ijsberg. "De jagers doen al jaren schimmig over het aantal katten dat ze afschieten, naar ons idee zijn het er veel meer en zitten er ook heel veel gewone huisdieren bij. Elke keer dat wij de Jagersvereniging daarop hebben aangesproken, kregen we nul op het rekest."