WASHINGTON - Een Amerikaanse federale rechter heeft donderdag het stopzetten van het afluisterprogramma van Amerikaanse telefoons door de overheid bevolen. President Bush heeft volgens de magistraat zich te veel bevoegdheden toegeëigend toen hij toestemming gaf voor het omstreden programma van de inlichtingendienst NSA.

De Amerikaanse minister van Justitie, Alberto Gonzales, zei in een reactie dat er hoger beroep is aangetekend. De bewindsman zei dat het NSA-programma binnen de bevoegdheid valt van de president. Het afluisteren is juist bedoeld om terreuraanslagen te voorkomen, onderstreepte Gonzales.

De National Security Agency verzamelde in het geheim gegevens over het belgedrag van miljoenen Amerikanen. Ook mocht de dienst zonder dat daarvoor toestemming was van een rechter, mensen afluisteren.

Grondwet

De federale rechter in Detroit oordeelde donderdag dat de praktijken in strijd zijn met de Amerikaanse grondwet. Verscheidene burgerrechtenorganisaties hadden een zaak aangespannen om het zogenoemde Terrorist Surveillance Program te laten verbieden. De verboden afluisterpraktijken kwamen in december aan het licht.

Het vonnis van magistraat Anna Diggs Taylor is een gevoelige klap voor de autoriteiten in hun pogingen terroristen op te sporen en te ontmaskeren.