AMSTERDAM - Nederlanders moeten weer veertig uur per week werken. Dat is nodig om schaarste aan personeel te voorkomen en om de loonkosten in de hand te houden. De overheid moet de veertigurige werkweek bevorderen bij de bedrijven en die zelf invoeren voor haar ambtenaren.

Bekijk video: Modem/ Breedband

Dat staat in het conceptverkiezingsprogramma van het CDA, dat de de grootste regeringspartij donderdag in Amsterdam heeft gepresenteerd. Volgens het program, met als titel 'Vertrouwen in Nederland, vertrouwen in elkaar', is Nederland onder de kabinetten-Balkenende "uit het dal geklommen". Maar om ervoor te zorgen dat het land "in topconditie aan de komende generaties wordt doorgegeven", moet er nog veel gebeuren.

Het CDA wil dat meer mensen aan het werk gaan en dat de overheid het zuinig aandoet met het oog op de kosten van de vergrijzing. Ook moeten bedrijfsleven en instellingen nog minder last hebben van bureaucratie, moet de veiligheid worden bevorderd en moeten criminaliteit en overlast worden aangepakt.

Overschot

Voor de komende vier jaar streeft het CDA naar een overschot van 1 procent op de rijksbegroting. De staatsschuld kan dan binnen twintig tot 25 jaar worden afgelost. Het CDA baseert zich daarbij voorzichtig op een groei van 1,75 procent per jaar. De hypotheekrenteaftrek wil het CDA handhaven. Starters op de woningmarkt moeten goedkoop kunnen lenen bij een speciaal fonds.

Een verhoging van de AOW-leeftijd of een bijdrage van ouderen aan de oudedagsvoorziening, zoals bepleit door de VVD, respectievelijk de PvdA, is volgens het CDA niet nodig. Wel wil de partij bevorderen dat mensen gemakkelijker vrijwillig na hun 65e kunnen blijven werken.

Werkgevers moeten de mogelijkheid krijgen personeel gedurende twee jaar tegen het minimumloon van 21 jaar in dienst te nemen. Mensen met weinig kansen op de arbeidsmarkt krijgen zo meer mogelijkheden. De overheid vult hun inkomen zo nodig aan tot het sociaal minimum.

Levensloop

De levensloopregeling, waarmee werknemers kunnen sparen voor allerlei vormen van verlof, moet worden uitgebreid. Ze moet ook gebruikt kunnen worden als een soort werkloosheidsvoorziening tussen twee banen in. Verder moeten bedrijven werknemers die meedoen aan de levensloopregeling, gericht een bijdrage kunnen geven.

Om de zorgkosten in de hand te houden en te voorkomen dat de premies stijgen, wil het CDA de bureaucratie in de gezondheidszorg verder terugdringen. Patiënten moeten ook meer keuzemogelijkheden krijgen. Het zorgpakket moet periodiek worden "herijkt" om de kosten te verlagen. De no-claimregeling moet na een evaluatie zo nodig worden ingeruild voor een eigen risico.

Jongeren moeten tijdens hun schooltijd verplicht een maatschappelijke stage van drie maanden volgen. Criminele jongeren moeten zo nodig naar speciale opvoedigingsinstituten. Met individuele alcoholverboden kan overlast worden aangepakt.

Overheid

De overheid moet zeer terughoudend zijn met het vervullen van vacatures door natuurlijk verloop. Dat moet leiden tot een forse reductie van het aantal ambtenaren. Om een schoner milieu te bevorderen pleit het CDA onder meer voor een extra heffing op het vliegverkeer. Nederland moet vooroplopen bij het ondergronds opslaan van CO2.

Verder vindt de partij het van groot belang de "te grote afhankelijkheid" van fossiele brandstoffen terug te dringen. De Europese Unie kan daarin een belangrijke rol spelen als een gesloten 'alliantie' die voorkomt dat lidstaten door olie- en gaslanden tegen elkaar uit worden gespeeld. Tegelijkertijd moet de EU meer aandacht besteden aan het ontwikkelen van eigen energiebronnen.

Onheilspellend

"Onheilspellend" noemde PvdA-leider Wouter Bos donderdag het verkiezingsprogramma van het CDA. "Er staan veel mooie woorden in maar de uitwerking blijft van een ontstellende vaagheid."

Volgens Bos laadt het CDA de verdenking op zich dat het "geen keuzes durft te maken". Bos vreest een herhaling van 2003, toen het CDA volgens hem "voor de verkiezingen met fraaie beloftes kwam, maar na de verkiezingen keiharde maatregelen wilde."

De PvdA-leider wijst erop dat de kleinere overheid die het CDA wil, alleen maar kan via bezuinigingen in bijvoorbeeld het onderwijs. De "herijking" van het zorgpakket die in het programma wordt genoemd, betekent volgens hem dat er in dat pakket fors gesneden zal worden.

Weinig ambitieus

VVD-leider Mark Rutte vindt dat het CDA zich in zijn verkiezingsprogramma profileert als "een partij waarmee wij zaken kunnen doen". Maar Rutte vindt de voorstellen van de huidige coalitiegenoot wel te weinig ambitieus. "De lat had een tikkeltje hoger gekund."

Rutte heeft dat donderdag gezegd in een eerste reactie op het CDA-program. Hij mist daarin vooral voorstellen om de economie beter te laten draaien. Geschrokken is Rutte van het "onzalige idee" van het CDA om weer gesubsidieerde banen in te voeren.

Volgens de VVD-leider is bewezen dat experimenten met Melkertbanen tot mislukken gedoemd zijn. "Er is een sterke VVD nodig om het CDA op koers te houden", concludeert Rutte.