RIJSWIJK - De armoede in Nederland blijft afnemen. Het aantal huishoudens met een laag inkomen daalde dit jaar echter iets minder sterk dan de afgelopen twee jaar. Maar nog steeds geldt dat er steeds minder huishoudens zijn die het langdurig met een gering inkomen moeten stellen.

Tot deze conclusies komen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vrijdag in het Armoedebericht 2002. De organisaties stellen verder dat mensen die moeten rondkomen van een laag inkomen hun financiële situatie bovendien ook een stuk positiever beoordelen dan vijf jaar geleden.

Verder zijn zij minder geld kwijt aan vaste lasten en pakken de gewijzigde belastingregels positief uit voor lagere inkomensgroepen.