DEN HAAG - Het kabinet heeft extra maatregelen genomen om te voorkomen dat de stukken voor Prinsjesdag voortijdig uitlekken. Minister Gerrit Zalm van Financiën heeft dat dinsdag gezegd na afloop van het eerste begrotingsberaad van het kabinet. Zalm wilde niet zeggen om welke maatregelen het gaat.

In tegenstelling tot andere jaren verspreidt het kabinet niet al voor Prinsjesdag informatie 'onder embargo' aan de pers. Het wil dat de begrotingsmaatregelen voor volgend jaar pas bekend worden bij de officiële presentatie op de derde dinsdag van september.

Premier Jan Peter Balkenende heeft de Tweede Kamer beloofd ervoor te zorgen dat het nieuws niet al eerder op straat komt, zoals voorgaande jaren steeds gebeurde.

Uitgelekt

Toch is het nu al niet helemaal gelukt alles geheim te houden. Eind vorige week werden de berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB), die ook op prinsjesdag verschijnen, al bekend. Daaruit blijkt dat de economie harder groeit dan verwacht, dat de werkloosheid daalt, de koopkracht stijgt en dat de overheidsbegroting volgend jaar een overschot zal vertonen.

Lastenverlichting

De begrotingsbesprekingen van het kabinet worden waarschijnlijk dan ook geen harde dobber. In het voorjaar spraken de bewindslieden al af dat er 1,2 miljard euro beschikbaar komt voor lastenverlichting in 2007. Het geld wordt gebruikt om de WW-premies te verlagen, de kinderopvang goedkoper te maken, de kinderbijslag te verhogen en om de winstbelasting voor het bedrijfsleven te verminderen.

Meevallers

Volgens CDA-bronnen is er misschien nog wat ruimte voor iets extra's. Door de gunstige economische situatie zijn er financiële meevallers. Er wordt gesproken over "een marge van enkele honderden miljoenen euro's om de puntjes op de i te zetten". Maar de vraag is of dat nodig is met de aantrekkende economie. Bij het inzetten van extra geld wordt vooral gekeken naar groepen die nog kwetsbaar zijn.

Maar VVD-bewindsman Zalm waarschuwt dat er ook tegenvallers zijn. Zo is er een tekort op de begroting voor volksgezondheid en moet er nog geld worden gevonden voor het tbs-beleid.

Het kabinet heeft dinsdag een eerste verkennende ronde gehouden over de begroting van volgend jaar, aldus minister Joop Wijn van Economische Zaken na afloop. Waarschijnlijk hakt het volgende week vrijdag de knoop door.