RIJSWIJK - Ruim honderd priesters in Nederland hebben een geheime relatie. Dat is een schatting van de stichting Magdala, waarbij ongeveer honderd vrouwen zijn aangesloten die een relatie hebben met een priester.

"Dit aantal blijkt uit een enquête die wij vorig jaar onder onze leden hebben gehouden", zei de voorzitter van de stichting zaterdag, Adrie de Jong-Otte. Zij is ervan overtuigd dat dit aantal zelfs iets hoger is.

Het celibaat staat in Nederland de laatste tijd onder druk na het recente uittreden van enkele priesters en pastors omdat zij zich niet meer aan het celibaat wilden houden. De Jong vindt niet dat het celibaat moet worden afgeschaft. "We vinden wel dat het een vrije keuze moet zijn. Het celibaat moet geen verplichting zijn", aldus de Magdala-voorzitter.

Vrouwen

De vrouwen in de leeftijd van 35 tot 70 jaar die zijn aangesloten bij Magdala hebben een seksuele of een affectieve relatie met een priester. "Zij kloppen bij ons aan omdat ze hun verhaal kwijt willen. Zij komen vanwege het geheime karakter van de relatie in een isolement terecht, terwijl je niets liever wilt dan je vrienden en familie vertellen dat je verliefd bent."

De Jonge spreekt uit eigen ervaring. "Ik ben zelf getrouwd met een priester. We hadden eerst een geheime relatie, maar dat konden wij niet aan. Mijn man is uitgetreden en vervolgens zijn we getrouwd." Zij constateert dat de relatie tussen een priester en een vrouw in kleine kring steeds meer wordt geaccepteerd.

"Familie, vrienden en ook de gewone kerkgangers zeggen steeds vaker over de priesters: het zijn toch ook gewone mensen." Zowel oudere als jongere priesters onderhouden geheime relaties.

Voettochten

De jonge priesters kennen de vrouwen vaak van franciscaner voettochten, de oudere priester krijgen een intieme band met vrouwen uit de eigen parochie. "De jonge priesters gaan er radicaler mee om. Zij krijgen vaak in hun priesterschap, net zoals in gewone relaties, na zeven jaar een relatiedip. Zij komen erachter dat het toch wel een eenzaam beroep is. Als ze dan in een geheime relatie terechtkomen leidt dat vaker tot de uittreding. Ik ben blij dat zij dit doen." Volgens haar wachten de oudere priesters af tot ze met pensioen gaan.

Magdala organiseert een keer per jaar een gezamenlijke bijeenkomst voor haar leden. Verder functioneert het stichtingsbestuur als klankbord en kunnen de leden solidariteit bij elkaar zoeken. "We staan aan de kant van de vrouwen om hen zo uit het isolement te halen."