NEW YORK/JERUZALEM/BEIROET - De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft vrijdagavond in New York unamiem ingestemd met een resolutie die een einde verlangt van alle vijandelijkheden in het conflict dat 12 juli uitbrak tussen Israël en de Zuid-Libanese beweging Hezbollah.

Bekijk video: Modem/ Breedband

De raad roept zo uiteindelijk eensgezind op de strijd te staken nadat initiatiefnemers Frankrijk en de Verenigde Staten het weken oneens waren gebleven over de bewoordingen. Israël moet zich na een staakt-het-vuren terugtrekken uit Libanon. Om dat staakt-het-vuren te bereiken, moet Israël alle 'offensieve militaire operaties' staken en Hezbollah moet helemaal ophouden met zijn aanvallen.

De resolutie beoogt de stationering van een sterke VN-macht van mogelijk 15.000 man in Zuid-Libanon. Frankrijk heeft al manschappen toegezegd. De blauwhelmen moeten er samen met 15.000 man van het Libanese regeringsleger 'vijandelijke acties' voorkomen. Alleen officiële Libanese instanties en de VN-macht mogen in beginsel bewapend zijn. Dit betekent onder meer dat er geen plaats meer is voor gewapende strijders van de sjiitische Hezbollah.

Die ontvoerden in juli twee Israëlische miltairen in de hoop die te ruilen tegen Libanezen die Israël gevangen houdt. De Israëlische premier Olmert dreigde toen Libanon 'twintig jaar terug in de tijd te bombarderen' en begon luchtaanvallen die aan meer dan duizend Libanese burgers het leven kostten en een kolossale schade hebben aangericht. Hezbollah schoot met raketten willekeurig op Noord-Israël terug en doodde er bijna veertig burgers.

De Verenigde Naties denken dat een vredesmacht in het zuiden van Libanon mogelijk al over een week aan de slag kan gaan. Dat heeft de speciale VN-gezant voor het vredesproces in het Midden-Oosten, Alvaro de Soto, zaterdag gezegd. "We beginnen niet vanaf nul", aldus De Soto. Hij zei dat verscheidene landen al troepen paraat hebben staan die snel kunnen worden ingezet.

Terugtrekken

Het was vooral op aandringen van Libanon en de Arabische Liga dat de resolutie ook stelt dat Israël zich na het staken van de vijandelijkheden moet terugtrekken. De eerste versie van de resolutie repte daar niet over.

Een Arabier in de Veiligheidsraad, de Qatarese minister van Buitenlandse Zaken, sjeik Ahmed al-Thani, zei dat hij enkel met de nieuwe versie instemde om de bloedbaden in Libanon te stoppen. Hij noemde de Amerikaanse-Franse resolutie 1701 onevenwichtig. De resolutie rept volgens al-Thani met geen woord over de juridische en humanitaire kwesties rond de verwoestingen die Israël in Libanon heeft aangericht.

Olmert

De Israëlische premier Olmert zei vrijdagavond dat de zich uitbreidende inval in Libanon met grondtroepen voorlopig doorgaat.

De Israëli's doodden vrijdag met bombardementen nog zeven mensen en verwondden er 36. Het doelwit was een konvooi vluchtelingen uit het overwegend christelijke Marjayoun. Zaterdagmorgen gingen de bombardementen van met name Noord-Libanon door.

Mogelijk komt aan het nieuwe Israëlische grondoffensief een einde wanneer Olmert de resolutie zondag ter goedkeuring aan zijn kabinet voorlegt. Israëlische media voorzien dat de regering instemt, zoals Olmert reeds heeft aangegeven. Olmert dankte vrijdag telefonisch de Amerikaanse president Bush voor diens inspanningen rond het totstandkomen van de resolutie. Het was voor zover bekend hun eerste contact in een maand tijd.

Kofi Annan

Secretaris-generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan heeft de resolutie die de Veiligheidsraad heeft aangenomen over het Midden-Oosten, verwelkomd als een stap richting een permanent bestand. Hij zei ook te hopen dat de overeenkomst in het hoogste VN-orgaan het begin is van "een proces om de onderliggende politieke problemen in de regio op te lossen".

De VN-baas sprak eerder zijn ongenoegen uit over de traagheid waarmee de resolutie tot stand is gekomen. Daardoor is in de hele wereld het vertrouwen in de VN geschaad, zei hij. Annan heeft de Veiligheidsraad laten weten dat hij dit weekeinde met de regeringen van Israël en Libanon zal overleggen over de termijn waarop de vijandelijkheden kunnen worden beëindigd.

VS

Washington is ook blij met de resolutie omdat die duidelijk Hezbollah's bestaan als gewapende militie aanpakt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rice riep Hezbollah's vermeende steunpilaren, Syrië en Iran, op de wil van de internationale gemeenschap en de soevereiniteit van Libanon te respecteren.

De Libanese regering zal naar verwachting zaterdag de resolutie formeel aanvaarden, aldus een regeringswoordvoerder in Beiroet. Het lijkt niet van harte. De Libanese minister van Buitenlandse Zaken Mitri klaagde voor de Veiligheidsraad dat de resolutie voorbijgaat aan het 'obsceen buiten proportionele' geweld van de Israëli's en de rampzalige gevolgen ervan.

Hij laakte het ontbreken van een oproep de economische blokkades van Libanon onmiddellijk op te heffen. Voorts wees hij erop dat de specificatie van het staakt-het-vuren één partij (Israël) het recht voorbehoudt te blijven schieten en de andere (Hezbollah) alle aanvallen onmiddellijk moet staken.