SCHIPHOL - De marechaussee houdt verscherpte patrouilles op Schiphol en is met meer mensen aanwezig op plaatsen die voor passagiers en publiek toegankelijk zijn. "We doen dit niet alleen vanwege de gisteren verijdelde aanslagen, maar ook om snel te kunnen reageren op een eventueel openbare orde probleem", legde woordvoerder Rob Stenacker van de marechaussee vrijdag uit.

De politiedienst op Schiphol houdt er rekening mee dat er door de vele vertragingen wel eens wat irritatie onder passagiers kan ontstaan. "Dat is overigens tot nu toe nog nauwelijks het geval", weet Stenacker. "Wij hebben de indruk dat de mensen op de luchthaven begrip voor de situatie hebben."

Alarm

In Groot-Brittannië blijft het allerhoogste terreuralarm gelden. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken John Reid vrijdag bekendgemaakt. De bewindsman zei er van uit te gaan dat de belangrijkste verdachten zijn opgepakt, maar dat het beter is "het zekere voor het onzekere te nemen".

De Britse autoriteiten verijdelden donderdag een aantal terroristische aanslagen die erop waren gericht om vliegtuigen op te blazen. In reactie daarop heeft de Nationaal Coördinator Terrorisme bestrijding (NCTb) donderdag bij alle betrokken diensten in Nederland aangedrongen op een verscherpte aandacht en waakzaamheid voor terrorisme.

Vloeistoffen

Ook werden donderdag op verzoek van de Amerikanen al extra veiligheidsmaatregelen genomen voor vluchten vanaf Schiphol naar de Verenigde Staten. Passagiers van deze vluchten mogen behoudens noodzakelijke babyvoeding en medicijnen, geen vloeistoffen meer in hun handbagage meenemen.

Verder moeten reizigers naar de VS hun schoenen met behulp van een röntgenapparaat laten controleren.

Premier

Premier Jan Peter Balkenende heeft de plannen voor de terreuraanslagen "tenhemelschreiend" genoemd. "Daar krijg je het koud van", zei hij vrijdag na afloop van het eerste kabinetsberaad na het zomerreces.

Het bevestigt nog eens dat Nederland "op alle fronten ontzettend alert moet blijven. Het noodlot kan op elk moment toeslaan, overal", aldus Balkenende. De gebeurtenissen in Londen zijn voor minister Piet Hein Donner als coördinerend minister voor terreurbestrijding echter geen reden het dreigingsgevaar op te schroeven naar de hoogste alarmfase 'kritiek'. Het gevaarniveau blijft op de een na hoogste fase, die van substantiële dreiging, aldus Balkenende.

Röntgenapparaten

Nederland wil zo spoedig mogelijk in Europees verband spreken over de inzet van röntgenapparaten op luchthavens om handbagage te controleren. Ons land zal er bij de European Civil Aviation Conference (ECAC) op aandringen dit onderwerp snel op de agenda te zetten.

Dat zei een woordvoerder van de Nationaal Coördinator Terrorisme bestrijding (NCTb) vrijdag naar aanleiding van uitlatingen van een deskundige van TNO. Die verklaarde dat de controleapparaten op Schiphol tekortschieten als het gaat om het ontdekken van vloeibare explosieve chemicaliën in de handbagage. De apparatuur in de bagagekelder van de luchthaven om ruimbagage te controleren, voldoen in dit opzicht wel.