ROERMOND/WEERT - Het Openbaar Ministerie (OM) in Roermond is begonnen met een onderzoek naar mogelijke stembusfraude in maart bij de gemeenteraadsverkiezingen in Weert. Dat heeft het OM vrijdag gezegd.

Het OM onderzoekt in het kader van de kieswet of kiezers actief benaderd zijn om volmachten af te geven. Burgemeester Jacques Niederer van Weert deed vlak voor de verkiezingen aangifte van het ronselen van stemmen via volmacht. Kiezers zouden voorafgaand aan de verkiezingen stelselmatig zijn benaderd om hun stempas af te staan en zo een ander in staat stellen bij volmacht te stemmen.

Weert had maatregelen genomen om fraude te voorkomen. Leden van de stembureaus in Weert waren nadrukkelijk geïnstrueerd om de identiteit van de kiezer nauwkeurig vast te stellen aan de hand van de door de kiezer overhandigde stempas en diens identiteitsbewijs. Niederer vreest dat er desondanks geronseld is.