DEN HAAG - Landbouwminister Cees Veerman heeft geen regels geschonden tijdens reizen met zijn dienstauto naar zijn tweede woning in de Dordogne in Frankrijk. Dat staat in een brief die Veerman ook namens premier Jan Peter Balkenende en minister Johan Remkes (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Veerman kwam onder vuur te liggen nadat NRC Handelsblad een week geleden publiceerde dat hij de afgelopen vier jaar declaratieregels had geschonden door zijn dienstauto te gebruiken tijdens verblijf in het buitenland. Veerman zou 10.000 privé-kilometers hebben gemaakt buiten de landsgrenzen.

De CDA-bewindsman heeft volgens NRC Handelsblad in strijd gehandeld met het Voorzieningenbesluit ministers en staatssecretarissen. Veerman verwerpt deze beschuldiging.

Vakantiereizen

"De nota van toelichting bij het Voorzieningenbesluit bepaalt dat om redenen van bereikbaarheid en veiligheid bewindspersonen worden geacht zich zowel zakelijk als privé zoveel mogelijk per dienstauto met chauffeur te verplaatsen, behalve bij vakantiereizen naar het buitenland", schrijft de minister. In het buitenland moeten bewindspersonen "terughoudend" omgaan met reizen die deels professioneel en deels privé zijn.

Veerman erkent dat hij twee keer na een werkbijeenkomst in Parijs naar zijn boerderij in de Dordogne is gereden met zijn dienstauto. "Naar mijn mening past het relatief beperkt aantal totale kilometers van circa 1370 in een periode van vier jaar binnen dit kader van terughoudendheid", schrijft de minister.

Vliegtuig

Het NRC plaatste ook vraagtekens bij twee reizen per vliegtuig naar het tweede huis van Veerman. In 2002 en in 2004 vlogen de minister, diens vrouw en vier topambtenaren en hun partners naar Frankrijk. De tickets kostten het ministerie 5000 euro. In 2002 zou het gezelschap ook hotelovernachtingen en eten en drinken hebben gedeclareerd.

In de brief aan de Tweede Kamer legt Veerman uit dat partners van ambtenaren in principe niet meegaan op een dienstreis.

Teambuilding

Uitzonderingen zijn mogelijk als hun aanwezigheid "functioneel is en in het belang van de dienst". Volgens Veerman voldeden de genoemde bijeenkomsten aan deze voorwaarden, aangezien het ging om 'teambuilding'. Derhalve was er volgens Veerman en zijn kabinetscollega's niets mis met de reizen en de declaraties.

"De betrokken partners hebben mij desalniettemin te kennen gegeven tot betaling van de voor hen gemaakte kosten te zullen overgaan, teneinde de discussie daarover te kunnen sluiten", aldus Veerman.

Oppositie

De oppositiepartijen PvdA en SP nemen geen genoegen met de antwoorden van de minister. Staf Depla (PvdA) vindt dat Veerman creatief met regels omgaat en dat hij "naar zichzelf toe redeneert". Na het reces wil de PvdA in een kort debat van Balkenende en Veerman weten "of normen en waarden voor iedereen gelden, of dat voor een minister uitzonderingen kunnen worden gemaakt".

Het SP-Kamerlid Ewout Irrgang zou het logisch vinden "als Veerman het voorbeeld van de partners van de ambtenaren volgt en ook zijn omstreden reiskosten uit eigen zak betaalt."