UTRECHT - In de Catharinakathedraal in Utrecht is dinsdagochtend de uitvaartdienst voor kardinaal Johannes Willebrands gehouden. Tal van kerkelijke en wereldlijke hoogwaardigheidsbekleders woonden de plechtigheid bij, onder wie premier Balkenende en minister Donner van Justitie. Ook waren er vertegenwoordigers van diverse kerken en ook van het jodendom.

Willebrands overleed vorige week woensdag op 96-jarige leeftijd in een klooster in Denekamp. De Duitse kardinaal Walter Kasper, de voorzitter van de Vaticaanse raad ter bevordering van de eenheid van de christenen, leidde de dienst. Willebrands, oud-aartsbisschop van Utrecht, was van 1969 tot 1989 president van de raad.

Bouwmeesters

Kasper prees Willebrands als 'een van de eerste bouwmeesters van de katholieke deelname aan de oecumenische beweging'. "Door zorgvuldig te luisteren en geduldige dialoog probeerde hij oude muren van wantrouwen of wedijver te slechten en nieuwe relaties te voeden van wederzijdse waardering en groeiende gemeenschap tussen christenen van alle tradities."

Kasper wees er verder op dat Willebrands in verschillende landen ook vele joodse vrienden heeft gemaakt. Ook voor de joden werd gebeden tijdens de dienst.

Gebed

Verder was de overleden kardinaal geen man van grote woorden, aldus Kasper, maar vond zijn spiritualiteit voeding in het dagelijks gebed en nederige devotie, met name voor Maria, de Moeder Gods.'

Evert Willebrands, een broer van de overledene, sprak nog geëmotioneerd enkele woorden tijdens de dienst. Kardinaal Adrianus Simonis uitte aan het slot de hoop dat Willebrands 'voor altijd gelukkig moge zijn'. De dienst werd afgesloten door de Griekse bisschop Maximos van Evmenia van het Oecumenisch patriarchaat van Konstantinopel.

Onder de klanken van het welbekende In Paradisum werd de kist de kerk uitgedragen, direct gevolgd door twee broers en een zus van Johannes Willebrands.

Voorgangers

Na de uitvaartdienst ging het naar de begraafplaats St. Barbara in Utrecht. Daar is een plek voor Willebrands tussen zijn twee voorgangers als aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Jan de Jong en kardinaal Bernard Alfrink.