ZEIST - De vogelbescherming maakt zich ernstig zorgen over de mogelijke gevolgen van de olieramp op de Atlantische Oceaan voor de vogelpopulatie in Noord-Spanje. De populaties van zeker achttien vogelsoorten zullen harde klappen krijgen, verwacht Birdlife International, de koepelorganisatie.

Meer bekende vogelsoorten die worden bedreigd door de olie zijn de jan-van-gent, papegaaiduiker, ijsduiker, drieteenmeeuw en de zeekoet. Van de laatste soort stierven er tussen de 100.000 en .000 door de olieramp voor de Franse kust in 1999 met de tanker Erika.

Onder de vele zeevogels die door de olieramp met de Prestige worden bedreigd, nemen de vale pijlstormvogels (Puffinus mauretanicus) een speciale plaats in. Deze soort, die broedt op de Spaanse eilandengroep Balearen (onder meer Mallorca en Ibiza), staat al geruime tijd op de lijst van meest bedreigde soorten van de vogelbescherming in Spanje.

Het aantal broedparen van de vale pijlstormvogel is tussen 1991 en 2000 al afgenomen van ongeveer 3300 naar 1750. De teruggang is onder meer het gevolg van door de mens geïntroduceerde roofdieren op de eilanden, zoals katten. Andere oorzaken zijn nieuwe vormen van visserij, vervuiling en de aantasting van kolonies door stadsuitbreidingen.