LAREN - Europees commissaris Vladimir Spidla discrimineert rokers met zijn standpunt dat werkgevers het recht aan hun kant hebben als zij iemand een baan weigeren omdat hij of zij rookt. Dat stelt de Stichting Rokersbelangen zondag in een reactie op de uitspraak van Spidla een dag eerder. Volgens de stichting kan dit leiden tot vele rechtszaken.

"De EU-wetgeving verbiedt discriminatie op grond van ras of etnische afkomst, invaliditeit, leeftijd, seksuele oriëntatie en religie en geloof op het werk en ander gebied", zei Spidla zaterdag. "Een personeelsadvertentie waarin staat dat rokers niet hoeven te reageren lijkt niet onder een van die verboden gronden te vallen."

Fundamentele vrijheden

Volgens de Stichting Rokersbelangen kunnen rokers zich beroepen op artikel 1 van de Grondwet, artikel 26 van het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en artikel 14 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Deze verbieden discriminatie op welke grond dan ook.

De Stichting Rokersbelangen is een consumentenorganisatie die sinds 1993 actief opkomt voor de rechten en belangen van de volwassen roker.