DEN HAAG - Het ministerie van Landbouw heeft donderdag de maatregelen in verband met de milde variant van de vogelgriep versoepeld. Vanaf 17.00 uur mogen er weer consumptie-eieren naar het gebied worden vervoerd. Het vervoersverbod geldt niet langer voor doorgaand verkeer op de snelwegen A1 en A30 en op de spoorlijn die door het gebied lopen.

Sinds dinsdag is een reeks maatregelen van kracht in de omgeving van een pluimveehouderij in Voorthuizen die is getroffen door een milde variant van de vogelgriep. Er gold onder meer een vervoersverbod voor dieren, mest en dierproducten, zoals eieren, van en naar pluimveebedrijven.

Vervoer van eieren van en naar pluimveebedrijven in het gebied blijft verboden. Import van eieren van buiten naar andere bestemmingen zoals (super)markten in het gebied is nu echter wel weer toegestaan.

Agrarische bedrijven die geen pluimvee houden, mogen ook weer mest vervoeren. Het uitrijden van (drijf)mest blijft verboden.