DEN HAAG - Minister De Hoop Scheffer van Buitenlandse Zaken sluit niet uit dat het kabinet wil deelnemen aan een militaire strafexpeditie tegen Irak, als blijkt dat Bagdad niet meewerkt aan de wapeninspecties. Maar of het zover komt bepaalt het parlement, viel dinsdag op te maken uit een debat over Irak tussen de bewindsman en de Tweede Kamer.

Voor CDA en VVD betekent de jongste resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties dat het regime van Saddam Hussein geen ruimte meer heeft om te marchanderen. Als Irak niet meewerkt aan de inspecties van de VN naar de aanwezigheid van massavernietigingswapens, is het einde verhaal. Dan is militair ingrijpen de enige optie die nog rest.

Ingrijpen of steun?

De Hoop Scheffer gaf na afloop van het debat aan dat hij in dat stadium een afweging moet maken te pleiten voor deelname van Nederland aan een militair ingrijpen of alleen politieke steun aan een dergelijke stap te verlenen. Tijdens het debat maakte hij echter glashelder dat het kabinet Irak beschouwt als een serieuze dreiging. Dat hij met zijn uitspraken bezig is met het uitzetten van palingfuik, vergelijkbaar met de inzet van Dutchbat in 1994 in Bosnië, wees hij verontwaardigd van de hand.

Ronselen

Hoewel hij "zeer sceptisch'' is over de vraag of Irak daadwerkelijk zal meewerken aan de inspecties, is de bewindsman al wel bezig met het ronselen van Nederlandse vertegenwoordigers voor een eventuele tweede missie van de VN-wapeninspecties. In dat geval wil Nederland in ieder geval een specialist leveren op het terrein van de petrochemische industrie en één op het gebied van nucleaire technologie.