UTRECHT - Kardinaal en oud-aartsbisschop Johannes Willebrands is dinsdag overleden. Hij werd 96 jaar. Dit maakte het aartsbisdom Utrecht bekend. Willebrands overleed in de St. Nicolaasstichting in Denekamp, waar hij de laatste jaren verbleef.

Willebrands was van 1975-1983 aartsbisschop in Utrecht, de hoogste functionaris van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. Hij stond bekend als een groot voorstander van de oecumene, de eenwording der kerken.

Priester

De kardinaal werd op 4 september 1909 geboren in Bovenkarspel en tot priester gewijd in 1934. Dertig jaar later werd hij bisschop en in 1969 verhief paus Paulus VI hem tot kardinaal. Als pleitbezorger van de oecumene was hij van 1969 tot 1989 voorzitter van de Pauselijke Raad ter bevordering van de Eenheid der Christenen. Tot zijn dood was Willebrands de oudst levende kardinaal.

Kardinaal en voorzitter van de Nederlandse Adrianus Simonis, die Willebrands in 1983 opvolgde als aartsbisschop van Utrecht, laat in een verklaring weten dat "we hiermee een bijzonder mens verliezen. Ik waardeer hem bijzonder als een bisschop die zich voor, tijdens en na het Tweede Vaticaanse Concilie op energieke en deskundige wijze inzette voor het herstel van de eenheid van de christenen. Ook als aartsbisschop van Utrecht was het zijn streven 'de waarheid in liefde te dienen'."