DEN HAAG - De Inspectie Jeugdzorg begint een onderzoek naar de Glen Mills School in Wezep. Het onderzoek richt zich op de vraag of de veiligheid van de jongeren en het personeel in de inrichting voor jonge delinquenten voldoende is gewaarborgd.

Het ministerie van Justitie, de Inspectie en de provincie Zuid-Holland hebben besloten tot het onderzoek, zo liet een woordvoerder van de provincie Zuid-Holland woensdag weten. De directie van de Hoenderloo Groep, waar de Glen Mills onder valt, heeft aangegeven alle medewerking aan het onderzoek te verlenen. De resultaten worden uiterlijk medio oktober verwacht.

De onrust over Glenn Mills stak de kop op, nadat anonieme (oud)-medewerkers de school in de media hadden bekritiseerd. Er zou sprake zijn van een nauwelijks werkbare situatie.

Veiligheid

De provincie was al van plan om volgend jaar een algemeen, breed onderzoek te laten doen naar de kwaliteit van de zorg binnen haar jeugdinstellingen, waaronder de Hoenderloo Groep/Glen Mills. Naar aanleiding van de berichten in de media is echter besloten op korte termijn de veiligheid specifiek te onderzoeken.

De Glen Mills School werkt volgens een uit de Verenigde Staten overgenomen heropvoedingssysteem met beloningen voor goed gedrag.

Streng regime

De instelling neemt jongens op die door crimineel gedrag met de kinderrechter in aanraking zijn gekomen. Ze moeten zich anderhalf jaar onderwerpen aan een streng regime, dat als doel heeft hen opnieuw normen en waarden aan te leren.