HILVERSUM - Veel militairen die al eens hebben meegedaan aan een uitzending onder de vlag van de NAVO of de Verenigde Naties, staan niet achter de huidige missie in de Afghaanse provincie Uruzgan. Dat is dinsdag gebleken uit een peiling in opdracht van het actualiteitenprogramma TweeVandaag.

Van de achthonderd ondervraagde militairen zegt 43 procent het niet eens te zijn met het regeringsbesluit om militairen naar Uruzgan te sturen. Onder hen zijn ook militairen die al actief zijn in Uruzgan of andere provincies in Afghanistan.

Mandaat

De militairen zijn ook kritisch over het mandaat van het Nederlandse leger. Ruim eenderde (37 procent) vindt dat niet ver genoeg gaan. Een ruime meerderheid (58 procent) denkt dat van het hoofddoel van de missie, de wederopbouw van Uruzgan, de komende twee jaar weinig terecht zal komen.

TweeVandaag peilde ook de stemming onder 20.000 leden van het TweeVandaag Opinie Panel. De meeste ondervraagden (57 procent) vinden het een goede zaak dat Nederland deelneemt aan internationale vredesmissies. Eenzelfde percentage staat echter niet achter de Nederlandse deelname aan de ISAF-missie, die dinsdag in Uruzgan is begonnen.

VS

Als belangrijkste reden om tegen te stemmen noemen de respondenten dat Nederland te veel achter de Verenigde Staten aanloopt. Ook denken velen dat de Nederlandse militairen het te druk zullen hebben met vechten om de gestelde doelen - stabiliteit en wederopbouw - te bereiken.

In tegenstelling tot de ondervraagde militairen, vinden de leden van het panel in meerderheid (60 procent) dat de Nederlandse militairen wel met het juiste mandaat op pad zijn gestuurd. Ruim een kwart geeft aan iemand te kennen die is uitgezonden. 91 procent gaat ervan uit dat er aan Nederlandse zijde doden zullen vallen.