VOORTHUIZEN - Het ministerie van Landbouw heeft dinsdag drastische maatregelen genomen na de vondst van een milde variant van het vogelgriepvirus op een pluimveehouderij in Voorthuizen. De 25.000 kippen op het bedrijf worden geruimd en er is een veiligheidszone ingesteld met een diameter van zes kilometer.

In dit gebied gelden strenge maatregelen om alle eventuele risico's in te perken. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en dierenartsen voeren de komende dagen extra controles uit bij alle ongeveer 130 bedrijven die zich in de zone bevinden. De pluimveehouders kijken met spanning uit naar vrijdag, wanneer de eerste resultaten van de tests worden verwacht.

Transport

Vrijwel al het transport van dieren, mest en dierproducten van en naar pluimveebedrijven in het gebied is verboden. Daarnaast mogen de bedrijven alleen worden betreden, als een reeks hygiënische maatregelen in acht worden genomen. In het gebied zijn waarschuwingsborden geplaatst.

Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een boete. De Algemene Inspectiedienst (AID) houdt 24 uur per dag in de gaten of iedereen zich aan de regels houdt.

Ruimen

Het ministerie van Landbouw laat de 25.000 kippen van het pluimveebedrijf dinsdagavond ruimen. Dat heeft een woordvoerster van het ministerie laten weten. Ambtenaren ter plaatse hadden eerder op de dag gemeld dat het doden van de kippen om 16.00 uur zou beginnen, maar die melding bleek onjuist. Er moeten nog onderzoeken worden afgerond, voordat de ruimploeg aan het werk kan.

De zegsvrouw van het ministerie ging er rond 20.15 uur van uit dat het ruimen nog dinsdagavond zou beginnen. De kippen worden vergast en vervolgens afgevoerd. Het werk kan tot diep in de nacht duren.

Humane dood

De Dierenbescherming heeft dinsdag bij het ministerie van Landbouw aangedrongen op een humane dood voor de kippen. "Bij de laatste uitbraak in 2003 hebben ze de schuren afgeplakt en het gas van één kant naar binnen geblazen. Na afloop lagen alle kippen opgestapeld in één hoek. Ze zijn op elkaar geklommen om te ontkomen en zijn een wrede verstikkingsdood gestorven", zei een woordvoerder van de Dierenbescherming. De organisatie pleit ervoor om het gas te verspreiden vanaf verscheidene punten in de kippenschuur.

De woordvoerster van het ministerie liet dinsdagavond weten dat de dieren op de door de Dierenbescherming gewenste wijze zullen worden vergast. "Er wordt een gasslang naar het centrum van de schuur gebracht en van daaruit komen er aftakkingen naar andere plekken. Het gas wordt zo gelijkmatig verspreid."

Minder ziekmakend

Op het bedrijf in Voorthuizen zijn sporen aangetroffen van een zogeheten laagpathogene variant van het vogelgriepvirus. Die variant is veel minder ziekmakend dan de variant H7N7 die de pluimveesector in 2003 trof en waardoor 30,7 miljoen landbouw- en hobbydieren moesten worden geruimd. Negentien mensen die bij het doden van de dieren waren betrokken, raakten besmet met het virus. Een dierenarts uit Rosmalen kwam om het leven.

Na de uitbraak van 2003 is een uitgebreid controlesysteem opgezet om griepvirussen in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken. Bedrijven die pluimvee houden, krijgen minstens een keer per jaar controleurs over de vloer. Het verdachte geval in Voorthuizen kwam aan het licht tijdens zo'n routinecontrole.

Variant

De variant die nu lijkt te zijn opgedoken, is dus veel minder gevaarlijk dan de variant die huishield in 2003. Het is zelfs nog maar de vraag of het virus kippen ziek heeft gemaakt. De drastische maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat het virus overslaat naar andere bedrijven en om ontwikkeling (mutatie) van het virus naar een agressievere vorm tegen te gaan.

Alle deskundigen op het gebied van pluimvee stellen dat de situatie op dit moment niet gevaarlijk is voor mens en dier. Iedereen kan gewoon kippenvlees en eieren blijven eten. Volgens specialisten toont het geval-Voorthuizen juist aan dat Nederland zijn zaken op orde heeft bij de bestrijding van vogelgriep. "Onze aanpak met permanente controles op griepvirussen werkt", meent viroloog Ab Osterhaus.

Het CDA, de VVD en de PvdA constateren net als Osterhaus dat het detectiesysteem en de draaiboeken goed functioneren. Joop Atsma van het CDA spreekt desondanks van "een dramatische ontwikkeling".

Verrast

Hij is net als pluimveehouders verrast dat het virus juist nu, in een periode met warm weer, de kop opsteekt, hoewel altijd werd gezegd dat de risico's dan klein waren. "Dit bewijst dat nooit alle risico's zijn uit te bannen. Geluk bij een ongeluk: het gaat om een milde variant van het virus."