AMSTERDAM - De nieuwe spelling vastgelegd in de Woordenlijst Nederlandse Taal, beter bekend als het Groene Boekje, is met ingang van dinsdag verplicht in het onderwijs en bij de overheid. De nieuwe spelling is omstreden.

Een wijziging is bijvoorbeeld het aanpassen voor de regels voor de tussen-n bij woorden die bestaan uit een samenstelling van een planten- en dierennaam. Zo wordt met de nieuwe spelling gesproken van paardenbloem en kattenkruid. Een tweede verandering is het verdwijnen van koppelteken bij Tweede Kamerlid. Ook schrijven we voortaan 50 eurobiljet en New Yorks in plaats van 50-eurobiljet en New-Yorks.

Volgens de Nederlandse Taalunie vallen de wijzigingen mee. Toch riepen ze verzet op bij enkele landelijke media, waaronder de NOS, de Volkskrant, Trouw, NRC Handelsblad en Elsevier. Deze media zullen zich houden aan het Witte Boekje van het Genootschap Onze Taal, dat tot april samenwerkte met de Taalunie.

Witte Boekje

Het Witte Boekje wordt over twee weken gepresenteerd. Deze alternatieve spelling is logischer, vinden de rebellerende media. De Taalunie betreurt de alternatieve regels omdat deze voor verwarring zouden zorgen en de eenheid in spelling wordt doorbroken.