RIJSWIJK - Naar schatting 60.000 mensen in Nederland zijn besmet met het hepatitis C virus, maar slechts een klein deel is zich hiervan bewust. Het gevaar bestaat dat het besmettelijke virus zich steeds verder verspreidt. Daarom is actie nu geboden.

Dat vindt prof.dr. J. van Hattum, hoogleraar hepatologie en betrokken bij het Nationaal Hepatitis Centrum. Goede voorlichting aan artsen en publiek is hard nodig. In de landelijke hepatitisweek, die dinsdag begint, wordt daaraan aandacht besteed.

Bloedcontact

Hepatitis c is een besmettelijke infectieziekte die voornamelijk via bloedcontact wordt overgedragen. Het virus tast de lever aan en kan na tien tot twintig jaar levercirrose veroorzaken en uitmonden in leverkanker. Een levertransplantatie is dan nog de enige oplossing.

Hepatitis c is te genezen. Recente onderzoeken tonen aan dat 72 procent van de behandelde patiënten met de combinatietherapie van interferon met ribavirine kan genezen.

Test

Maar dan moeten mensen wel weten of ze het virus onder de leden hebben. Met een eenvoudige bloedtest is dat vast te stellen. Een infectie kan klachten veroorzaken als moeheid, buikpijn, algehele malaise, koorts, spier- en gewrichtspijn, jeuk en misselijkheid. Deze verschijnselen worden niet altijd met hepatitis c in verband gebracht. Bovendien kan het wel tot twintig jaar na besmetting duren voordat de klachten optreden.

De huisarts moet alerter worden op hepatitis c bij risicogroepen. Daartoe behoren mensen die vóór 1991 een bloedtransfusie hebben gehad. (Voor 1991 werden bloedproducten nog niet getest op hepatitis c omdat het virus nog onbekend was).

Ook druggebruikers die drugs spuiten, mensen die een medische ingreep hebben ondergaan in een land waar het virus veel voorkomt, allochtonen van de eerste generatie en huisgenoten van dragers van het virus. Ook mensen die een tatoeage hebben laten aanbrengen, lopen een verhoogd risico, wanneer dat niet hygiënisch is gebeurd.