BRUSSEL - Europees commissaris Bolkestein heeft zondag openlijk ongezouten kritiek geleverd op zijn 'baas', voorzitter Prodi van de Europese Commissie. Hij is het "pertinent oneens" met diens recente opmerkingen dat het Europese Stabiliteitspact, de begrotingsafspraken die moeten zorgen voor een stabiele euro, "dom en star" is.

Bolkestein sprak in het televisieprogramma Buitenhof van "bedenkelijke en zeer onverstandige uitspraken" waarmee twijfel wordt gezaaid over de aanvaardbaarheid van de afspraken. Het doet naar zijn zeggen de euro "geen goed" en het is ook "geen goede zaak" voor Nederland en andere kleine landen, die in tegenstelling tot lidstaten zoals Duitsland en Frankrijk hun begroting wel op orde hebben.

Prodi deed zijn uitspraak een maand geleden in een interview met de Franse krant Le Monde. Hij kreeg daarna een golf van kritiek over zich heen. Ook minister Hoogervorst van Financiën deed de uitspraken af als onverstandig en pleitte ervoor onverkort aan het pact vast te houden.

Bolkestein gaf aan dat hij binnenskamers Prodi ook niet heeft gespaard. "Ik heb een behoorlijk woordje met hem erover gesproken." De oud-VVD-leider zei dat de Europese Commissie een discussie heeft gevoerd over de uitlatingen en over een nieuw plan voor de lange termijn voor het stabiliteitspact. Daarmee is het huidige pact echter niet waardeloos. Als je je bovendien aan dit soort afspraken niet houdt, "aan welke internationale afspraken dan wel".