AMSTERDAM - Zeven bewoners van het Amsterdamse Bos en Lommerplein willen hun woning terugverkopen aan de aannemer. Ruim twintig eigenaren denken niet aan verkoop, de overigen twijfelen daar nog over. Dat bleek donderdagavond tijdens een bewonersbijeenkomst, meldt een aanwezige huiseigenaar.

Bekijk video: Modem/ Breedband

De eerste resultaten van het bouwtechnisch onderzoek van het complex aan het Bos en Lommerplein worden eind volgende week verwacht. Mogelijk bieden de uitkomsten enige duidelijkheid over de termijn waarop de tweehonderd bewoners terug naar hun huizen kunnen, zegt voorzitter Douwe van Riet van de Vereniging van Eigenaren (VVE) van het Amsterdamse plein.

Randzaken

Op de bewonersbijeenkomst werd ook duidelijker wat het bod van aannemer Hillen en Roosen inhoudt. "De aannemer doet een bod dat gelijk ligt aan de huidige marktwaarde van de woning", zegt Van Riet. De bewoners hebben daar volgens hem positief op gereageerd. Wel overlegt de VVE nog met de aannemer over randzaken. Twee maanden na afloop van het onderzoek moeten de eigenaren een besluit hebben genomen.

Het Bos en Lommerplein werd anderhalve week geleden ontruimd. De aanleiding was een fout in de constructie van het plein en de parkeergarage daaronder. De veiligheid van de bewoners en winkeliers kon door de gemeente niet langer worden gegarandeerd. De 97 huishoudens verblijven nu in een hotel, maar zij moeten binnen vijf weken hun intrek nemen in een alternatieve woning in Amsterdam. Zaterdag kunnen de bewoners hun wensen over dit tijdelijke huis aangeven.

Vragen

Het bouwtechnisch onderzoek is woensdag gestart onder leiding van oud-minister van Vrom Margreeth de Boer (PvdA). Zij moet antwoord geven op de 'centrale vragen' rond de bouw van het complex. Eerder bleek dat bij de constructie van de parkeergarage was afgeweken van de bouwtekeningen.

Dinsdag uitte het ministerie van Ruimtelijke Ordening kritiek op het stadsdeel Bos en Lommer. Dat zou niet in staat zijn geweest een groot project als het Bos en Lommerplein te leiden.