DEN HAAG - Personen die als illegaal zijn opgepakt in Nederland, kunnen in de toekomst mogelijk lastiger op legale manier terugkeren naar Nederland. Bij de officiële aanvraag voor een verblijf in Nederland wordt dan het eerdere illegale verblijf meegewogen.

Minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken) bekijkt of daartoe mogelijkheden zijn. Een woordvoerder van Verdonk bevestigde vrijdag deels een bericht daarover in Trouw.

Mensen die nu naar Nederland willen komen voor reguliere doeleinden zoals werk, studie of gezinsvorming of -hereniging, moeten eerst in hun eigen land een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) aanvragen. Pas als zij die hebben, kunnen ze naar Nederland. Sinds dit voorjaar moeten mensen die zich hier duurzaam willen vestigen, daarnaast nog eerst een Nederlandse taal- en kennistoets halen.

Taïda Pasic

Ook mensen die eerder illegaal in Nederland waren, kunnen gewoon zo'n mvv aanvragen. Zij krijgen die als zij aan alle voorwaarden voldoen. Onder andere de Kosovaarse scholiere Taïda Pasic deed dat met succes nadat ze het afgelopen jaar onrechtmatig in Nederland had verbleven. Zij mag in Leiden gaan studeren.

Verdonk denkt over een aanscherping van de regels om illegalen de pas af te snijden. Zij hoopt daarmee onrechtmatig verblijf in Nederland te ontmoedigen. Volgens Verdonks woordvoerder vloeit de gedachte over de aanscherping voort uit de illegalennota van vorig jaar om illegaliteit steviger aan te pakken. De situatie van Pasic heeft daar volgens haar niets mee te maken.

Vertrekken

In Nederland verblijven naar schatting enkele honderdduizenden illegalen. Een deel van hen loopt uiteindelijk tegen de lamp en komt eventueel in vreemdelingenbewaring terecht om uitgezet te worden. Anderen moeten zelf vertrekken. Velen doen dat niet of keren later gewoon weer terug naar Nederland, legaal of illegaal.

Verdonk zoekt naar mogelijkheden om illegaliteit tegen te gaan.