AMSTERDAM - Het Hoornbeeck College in Amersfoort weigert een leerling toe te laten, omdat hij thuis een televisie en een 'open' internetverbinding heeft. De leerling, Thomas Roest uit Veenendaal, eist in kort geding dat hij alsnog wordt toegelaten. Dat meldt zijn advocaat Gert de Gelder.

Thomas wil aan het Hoornbeeck College de opleiding tot onderwijsassistent volgen. Zowel zijn ouders als hij zijn bewust christen en daarom wil hij graag naar het reformatorisch college in Amersfoort. Om de school tegemoet te komen, heeft de familie thuis een filter geplaatst op de internetverbinding. De televisie willen ze niet de deur uit doen.

Als onderdeel van de toelatingsprocedure van de school vulde het gezin een vragenlijst in en antwoordde dat er thuis televisie en ongefilterd internet aanwezig is. In inleiding tot de vraag stelt de school: moderne lectuur, muziekuitingen, en massamedia worden kritisch beoordeeld en zo nodig afgewezen. Het gebruik van televisie en open internet in de gezinnen wordt veroordeeld vanwege het godonterende en mensverwoestende karakter van veel programma's en sites.

Principieel punt

Volgens De Gelder mag de school iemand niet uitsluiten omdat hij televisie kijkt of internet gebruikt. Bovendien voldoet Thomas aan de normale toelatingsvoorwaarden. De school meent dat het om een principieel punt gaat. Volgens De Gelder meet het college dan met twee maten. Van veel leerlingen en leerkrachten is bekend dat ze thuis televisie en internet hebben. De rechtbank doet 1 augustus uitspraak.

Het Hoornbeeck College was donderdag niet bereikbaar voor commentaar.