AMSTERDAM - De grafkisten van de drie Nomads die in februari 2004 zijn doodgeschoten, worden niet opgegraven. Het gerechtshof in Amsterdam wees een verzoek daartoe donderdag af. Het verzoek was afkomstig van de advocaten van de veertien Nomads die momenteel in hoger beroep terechtstaan voor de moord op hun drie clubgenoten.

De raadslieden baseerden hun verzoek op verklaringen van de kroongetuige in de zaak, Angelo D. Hij heeft gezegd dat het "niet onwaarschijnlijk" dan wel "zeker niet uitgesloten" is dat de vuurwapens waarmee de drie slachtoffers om het leven zijn gebracht door de verdachten in de kisten zijn gelegd en aldus in de graven zijn verdwenen. Volgens het hof zijn die uitlatingen te vaag en onzeker om tot zo'n drastische en voor de nabestaanden van de slachtoffers belastende stap als het lichten van de kisten over te gaan.

De advocaten hebben in een eerder stadium van het proces officier van justitie G. Oldekamp gevraagd of hij de uitlatingen van D. serieus nam. Dat was het geval. De beweringen van D. over het op deze sinistere manier laten verdwijnen van de moordwapens zijn opgenomen in de deal die justitie met Angelo D. heeft gesloten. D. kreeg in zijn eigen (drugs-)zaak strafvermindering in ruil voor zijn talrijke, voor de Nomads uiterst belastende verklaringen.

Nu het hof de verklaringen over de wapens kennelijk niet als bijster indrukwekkend beschouwt, brokkelt de betrouwbaarheid van de kroongetuige af, zo menen de raadslieden. Zij hebben al zijn verklaringen van meet af aan in twijfel getrokken.