DEN HAAG - De Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) zet grote vraagtekens bij de veiligheid van passagiers in treinen. De NVBR wil deze veiligheid laten testen. Dat blijkt vrijdag uit een brief die de vereniging naar minister De Boer van Verkeer heeft verstuurd.

Volgens de NVBR ontbreken wettelijke of beleidsmatige regels voor veiligheidseisen. De NVBR verzoekt het ministerie van Verkeer en Waterstaat een "wettelijk en beleidsmatig kader te ontwikkelen".

Volgens de Nederlandse Spoorwegen bestaat dat kader al. Railned, dat in opdracht van het ministerie van Verkeer werkt, stelt normen op voor de veiligheid op en rond het spoor. Deze onafhankelijke instantie houdt toezicht op de naleving van die normen, zegt een NS-woordvoerder.

Het ministerie mag die normen best nog eens onder de loep nemen, aldus de woordvoerder. De NVBR wil echter de "veiligheid in de praktijk beproeven" en wil dit doen met onder meer de ANWB, Rover en Consument en Veiligheid.

Ruim een week geleden maakte het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (NIBRA) bekend ook te vrezen voor de veiligheid van treinreizigers. Volgens het NIBRA zijn treinen veel te druk. Mensen kunnen bij brand of botsingen geen kant op. Bovendien worden hulpverleners in drukke treinen in hun werk gehinderd.

Volgens de NS leveren volle treinen geen onveilige situaties op. De conducteur heeft goed inzicht in hoeveel reizigers hij kan toelaten. De breedte van de gangpaden voldoet aan de normen, aldus de NS.