NIJMEGEN - Van de mensen die dinsdag tijdens de Vierdaagse onwel werden, zijn er zeker twintig voor alle zekerheid overgebracht naar een ziekenhuis. Eén van hen is een militair die mogelijk hartklachten had. Dat hebben de geneeskundige diensten en de organisatie van de Vierdaagse dinsdagmiddag op een persconferentie gezegd.

Wandelaars en toeschouwers vielen dinsdagmiddag bij bosjes flauw door de hitte. Heel veel wandelaars klaagden over misselijkheid, zij kregen het advies te stoppen. Een verpleegkundige op een motor reed heen en weer om bij problemen te beoordelen hoe erg ze waren en eventueel hulp in te roepen. In Lent konden wandelaars afkoelen onder een sproeinevel van de brandweer.

Blaren

Tussen twee en vijf uur behandelde het verzorgingscentrum van het Rode Kruis - naast wandelaars met blaren - 176 mensen, aldus coördinator Suzan Dirkx. De meesten hadden last van flauwtes, uitdroging of oververhitting. In plaats van de normale tien stretchers voor de medische dienst waren het er nu dertig. Volgens Dirkx was het extreem druk.

De organisatie is, hoewel de tropische temperatuur aanhoudt, niet van plan het traject van woensdag in te korten. De luchtvochtigheid is met 36 procent nog steeds vrij gunstig. Bij drukkend weer loopt de luchtvochtigheid op tot 80 procent. Voor woensdag is berekend dat de wandelaars twee liter vocht per uur moeten drinken: fase zwart.

Om half vijf dinsdagmiddag moesten nog zevenduizend wandelaars binnenkomen. Wegens de extreme omstandigheden verlengde de organisatie de sluitingstijd (van vijf) naar zes uur.