DEN HAAG - De Commissie evaluatie afgesloten strafzaken, ingesteld na het justitiële debâcle rond de Schiedammer parkmoord, gaat voor het eerst een afgedane strafzaak onder de loep nemen.

Het gaat om een zaak waarbij iemand is veroordeeld tot gevangenisstraf en tbs wegens het medeplegen van verkrachting en aanranding. Het onderzoek leidt vooralsnog niet tot strafonderbreking van de veroordeelde in kwestie. Dit heeft het college van procureurs-generaal vrijdag bekendgemaakt.

Top

Sinds het instellen van de 'twijfelcommissie' (Posthumus II), begin mei, heeft de zogeheten Toegangscommissie, die binnenkomende zaken beoordeelt en de top van het Openbaar Ministerie (OM) hierover adviseert, vijftien zaken voorgelegd gekregen.

Over dertien zaken is inmiddels advies uitgebracht. Alleen de zedenzaak kwam in aanmerking voor een advies tot nader onderzoek.

Eisen

Zaken die voor weging door de twijfelcommissie in aanmerking komen, moeten aan een aantal eisen voldoen. Burgers mogen geen zaken aanmelden. Dat was in acht van de ingediende zaken het geval.

Vijf van deze acht zaken waren bovendien niet ernstig genoeg, één zaak had niet tot een veroordeling geleid. In de overige vier zaken ging het om één anonieme melding, waren vrijwel alle aangedragen punten al bij de rechter aan de orde geweest en waren de overgebleven kwesties niet concreet genoeg.

Zinvol

In twee zaken was ook de melder van mening dat er geen sprake was van een onterechte veroordeling. In een ruim twintig jaar oude zaak waren "de veronderstelde manco's" niet precies genoeg omschreven om nu nog zinvol onderzoek naar te laten doen.

De zaak die wel tot onderzoek door de commissie gaat leiden, is aangedragen door rechtspsycholoog Hans Crombag. Het college van procureurs-generaal heeft drie deskundigen aangewezen die met een onderzoeksvoorstel moeten komen. Dit zijn de Leeuwarder advocaat-generaal I. Vermeulen, hoogleraar straf- en strafprocesrecht Th. de Roos en de Brabantse oud-politiecommissaris E. van Hoorn.

Zij hebben niet de opdracht het hele onderzoek nog eens dunnetjes over te doen. Het driemanschap moet zich richten op de vraag of het aan de rechter voorgelegde dossier "alle voorhanden relevante informatie" heeft bevat.

Tbs-kliniek

Het is onduidelijk hoelang het onderzoek gaat duren. De veroordeelde in kwestie verblijft momenteel in een tbs-kliniek. De 'twijfelcommissie' in zijn geheel bestaat uit een pool van deskundigen, zoals advocaten-generaal, strafrechtswetenschappers, (oud-)politiemensen en (oud-)advocaten.

Voor iedere te onderzoeken zaak worden drie mensen uit de pool aangewezen. De adviserende Toegangscommissie wordt voorgezeten door hoogleraar straf- en strafprocesrecht Y. Buruma.