DEN HAAG - Het immigratiebeleid van dit kabinet levert op lange termijn tienduizenden woningen op voor mensen met lagere inkomens. Door het buitenlanders minder aantrekkelijk te maken om naar Nederland te komen, neemt de behoefte aan goedkope woningen in 2010 af met 80.000, aldus minister Kamp van Volkshuisvesting donderdag in de Tweede Kamer tijdens de behandeling van zijn begroting.

Deze 80.000 woningen bevinden zich in het laagste segment, in de grote steden. Dat is juist waar nu de grootste tekorten zijn, aldus Kamp, die in zijn vorige baan als Tweede-Kamerlid bekend stond om zijn uitspraken over het vreemdelingenbeleid.