AMSTERDAM - Justitie is met de sterke uitbreiding van het aantal cellen een heilloze weg ingeslagen. Door de bezuinigingen op scholing en werk voor gedetineerden zal de criminaliteit eerder toe- dan afnemen. Dat leidt weer tot verdere groei van het aantal gedetineerden, voorspellen deskundigen donderdag in Het Nederlands Dagblad.

In geen land ter wereld groeide het aantal gedetineerden de afgelopen tijd zo snel als in Nederland: tussen 1989 en 2004 was sprake van een verviervoudiging, schrijft het ochtendblad. Het aantal cellen verdubbelde van 7200 in 1990 tot 15.800 in 2004. De laatste jaren zou desondanks fors worden bezuinigd op scholing, werk en programma's die gedetineerden moeten voorbereiden op terugkeer in de maatschappij.

De Leidse hoogleraar penologie Martin Moerings, oud-gevangenisdirecteur Peter Scheffelaar Klots en criminoloog Hans Bouttelier stellen in de krant dat het Nederlandse gevangeniswezen daardoor in een neerwaartse spiraal terecht dreigt te komen.

De bezuinigingen zouden uiteindelijk alleen maar schade opleveren. Zonder op de periode na hun detentie te worden voorbereid, zouden gedetineerden vaak weer in hun oude patroon vervallen, waardoor op termijn weer meer cellen nodig zijn. Dat heeft weer een 'een wervende invloed' op het Openbaar Ministerie (OM), zegt Scheffelaar Klots. Hoe meer cellen er zijn, des te meer zaken het OM zal afdoen, verwacht hij.

Het ministerie ontkent dat er een verband bestaat tussen de investeringen in extra cellen en de bezuinigingen op de rest van het gevangeniswezen. "Voor iedere uitbreiding hebben we steeds extra geld gekregen'', zegt een justitiewoordvoerder in de krant. "Dat is dus niet ten koste gegaan van zaken als scholing, werk of andere programma's. Later is die bijdrage minder geworden, maar dat hebben we opgevangen door twee gedetineerden op één cel te plaatsen.''