RIJSWIJK - Het aantal klachten tegen notarissen is de afgelopen veertien jaar sterk toegenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van het blad Notariaat Magazine deze week.

In 1992 werden 175 klachten over notarissen geregistreerd, vorig jaar kwamen er 433 binnen. De toename is volgens Notariaat Magazine voor een deel veroorzaakt door de invoering van de Wet op het notarisambt in 1999 waarmee de behandeling van klachten sterk veranderde. Voor de rest van de zaken heeft het blad geen verklaring.

Volgens de inventarisatie krijgt tegenwoordig grofweg een op de vijf notarissen een klacht aan zijn broek. Vijf jaar geleden was dat nog een op de tien. De meeste zaken werden voorgelegd aan een van de negentien Kamers van Toezicht voor tuchtrechtspraak. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie weet daarentegen door bemiddeling ook een aanzienlijk deel op te lossen.

De meeste klagers zijn ontevreden over de afhandeling van nalatenschappen en de behandeling van echtscheidingen. Veel andere klachten hebben betrekking op de overdracht van onroerend goed. Gebrekkige communicatie, trage afwikkeling van een zaak en onheuse bejegening zijn aanleiding.