DEN HAAG - De overheid mag vreemdelingen ongewenst verklaren louter op basis van een ambtsbericht van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). De minister voor Vreemdelingenzaken hoeft geen extra onderzoek meer te laten verrichten naar de betrouwbaarheid van de geheime AIVD-informatie.

Dat blijkt uit een uitspraak die de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State onlangs heeft gedaan. Met een ongewenstverklaring in de hand kan de minister de verblijfsvergunning van een vreemdeling intrekken en die persoon uitzetten. Dat gebeurt enkele honderden keren per jaar, als de vreemdeling een gevaar vormt voor de openbare orde en veiligheid.

Hofstadgroep

Het gaat in deze zaak om F.B., een lid van het radicaalislamitische terreurnetwerk Hofstadgroep, die dit voorjaar werd veroordeeld. In december 2004, een maand na de moord op Theo van Gogh, werd hij tot ongewenst vreemdeling verklaard op basis van AIVD-adviezen. De rechtbank van Den Haag oordeelde begin dit jaar dat het AIVD-ambtsbericht niet voldoende is voor een ongewenstverklaring.

In zo'n geheim advies staan kort de activiteiten van F.B. vermeld en zijn radicale opvattingen. De bronnen worden niet bij naam genoemd. De minister had volgens de rechtbank de plicht nader onderzoek te doen naar de aard van de informatie.

Nationale veiligheid

De Raad van State is het daar niet mee eens en stelt dat de rechtbank hiermee heeft miskend dat in de wet de term "gevaar voor de nationale veiligheid" niet nader is omschreven en dat dit per geval wordt beoordeeld. Het advies van de AIVD is volgens de raad inzichtelijk en de conclusie begrijpelijk.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND is blij met de uitspraak, omdat geen aanvullend onderzoek nodig is, aldus een woordvoerder van de dienst. Volgens hem is het bovendien ondoenlijk om de bronnen van de AIVD te controleren. F.B. zit inmiddels in vreemdelingenbewaring en zal als het aan de IND lig zo snel mogelijk worden uitgezet.