WASHINGTON - Alle militaire gevangenen van de Verenigde Staten, inclusief die in Guantánamo Bay op Cuba, zullen voortaan worden behandeld in overeenstemming met de Geneefse Conventies. Het Witte Huis in Washington heeft deze koerswijziging, die is vastgelegd in een intern memo van het ministerie van Defensie, dinsdag aangekondigd.

De mededeling komt twee weken nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof had bepaald dat de conventies van toepassing zijn op de krijgsgevangenen. President Bush heeft lang bestreden dat deze gevangenen volgens de minimumstandaard van de Geneefse Conventies zouden moeten worden bejegend.

De Amerikaanse regering omschreef de gevangenen in Guantánamo Bay steeds als 'vijandelijke strijders' en beschouwde hen niet als krijgsgevangenen, die de bescherming van de Geneefse Conventies zouden moeten genieten. De koerswijziging geldt alleen voor gevangenen die worden vastgehouden door de strijdkrachten en niet voor degenen die in CIA-detentie zitten.

Tegenvaller Bush

De uitspraak van het Hooggerechtshof was een tegenvaller voor president George Bush, die juist vaart wilde zetten achter de berechting van de 'vijandelijke strijders' in het gevangenenkamp op Cuba. Hij wilde dat zij zouden worden berecht door militaire tribunalen, waar gedaagden aanmerkelijk minder rechtsbescherming genieten. Het hof sprak zich niet uit over het recht van de Amerikaanse regering om verdachten vast te houden.

Guantánamo Bay

In Guantánamo Bay zitten ongeveer 460 personen gevangen die worden verdacht van banden met het terreurnetwerk Al Qaeda of de Taliban. De meesten zijn aangehouden na de door de VS geleide invasie in Afghanistan na de aanslagen van 11 september 2001. Zij worden vastgehouden zonder dat er een aanklacht bekend is en zij mogen geen bezoek van familie ontvangen.

In totaal houden de VS ongeveer duizend mensen in detentie in verband met de 'oorlog tegen het terrorisme'. Dat heeft een hoge functionaris van het ministerie van Defensie dinsdag gezegd tijdens een hoorzitting van een commissie van het Congres.