LA CORUÑA/BERLIJN - Bergingswerkers zijn er donderdag in geslaagd een stukgeslagen olietanker geladen met 77.000 ton dieselolie aan een sleepboot vast te maken. De tanker dreigt op nog slechts 15 kilometer van Kaap Tourinán voor de noordwestkust van Spanje (Galicië) ten onder te gaan.

Na zestien mislukte pogingen in zware storm konden bergingswerkers eindelijk kabels aan boord van het schip brengen. Twee sleepboten van de Nederlandse bergingsmaatschappij Smit zijn vastgemaakt aan de tanker Prestige. De kansen dat het schip naar open zee kan worden gesleept om een milieuramp te voorkomen, zijn daarmee goed.

Het schip voer voor een Griekse rederij en kwam door slecht weer in de problemen. Uit de tanker stroomt dieselolie, zo'n 3000 ton tot dusverre, aldus een Spaanse regeringsfunctionaris op donderdag in La Coruña.

Olie

Er drijft al een negen kilometer lange oliesliert op zee. Het schip maakt slagzij en dreigt te breken. Reddingshelikopters hebben opvarenden al in veiligheid gebracht. Drie Griekse bemanningsleden, onder wie de kapitein, zijn aan boord gebleven. De 243 meter lange Prestige vaart onder de vlag van de Bahama's. De in 1976 in Japan gebouwde tanker was op weg van Riga en Letland naar de Britse kroonkolonie Gibraltar.

De Spaanse autoriteiten wijten het lek in de romp aan materiaalmoeheid en de slechte toestand van de tanker die voor het laatst in 1999 is nagekeken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Madrid heeft contact opgenomen met de regeringen van de Bahama's, Griekenland, Letland en Groot-Brittannië over mogelijke schadevergoedingen.

De Duitse afdeling van het Wereld Natuurfonds (WWF) heeft donderdag opgeroepen tot de oprichting van een met grote bevoegdheden uitgeruste Europse kustwacht. Die moet daarbij over sleepboten beschikken om onmiddellijk in te grijpen bij rampen als deze. Volgens WWF-medewerker Hans Ulrich Roesler telt op zee alleen de winst.

Oude en slecht onderhouden schepen varen met slecht betaalde zeelui. Dat vormt vaak de oorzaak van rampen als deze. Tal van milieuorganisaties zijn razend dat er sinds de ondergang van de tanker Erika in 1999 voor de Franse westkust kennelijk niets vor veiligheid op zee is gedaan ondanks verscherpte regelgeving.

Slecht onderhoud

De Prestige is lijkt een schoolvoorbeeld van een slecht onderhouden vaartuig. Er zijn volgens een voorman van het Spaanse loodswezen in 1999 bij controles gebreken vastgesteld door deskundigen in de havens van New York en Rotterdam.

De scheepsramp voor het noordwestpuntje van Spanje dreigt voorts een nieuw ruzie over het zuidelijkste punt van het land, Gibraltar, te ontketenen. De Prestige heeft daar herhaaldelijk veel aangemeerd maar is er nooit nagekeken.

Spanje en de Europese Commissie willen nu van Londen weten waarom. Spanje maakt juist recent weer verwoed aanspraken op de Britse kroonkolonie Gibraltar.