GRONINGEN - Het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG) houdt een grootschalig onderzoek naar de oorzaken van sterfte bij ongeboren baby's. Het is het grootste onderzoek dat ooit op dit gebied is gehouden. Het uiteindelijke doel is om te komen tot een daling van het aantal sterfgevallen tijdens de zwangerschap.

In Nederland sterven jaarlijks 1200 tot 1500 ongeboren kinderen in de laatste maanden van de zwangerschap. In eenderde van de gevallen wordt de precieze doodsoorzaak nooit achterhaald. Het AZG wil met behulp van een in Groningen opgesteld protocol de doodsoorzaak van ongeborenen achterhalen. Hiervoor worden de komende vier jaar 1800 overleden baby's en hun moeders uitgebreid onderzocht en getest.

De deelnemende ziekenhuizen, veertig in totaal, wordt gevraagd het onderzoek op de foetus en de moeder uit te voeren volgens een vaste procedure, zegt gynaecoloog J.J. Erwich. Hij maakt deel uit van de stuurgroep van het onderzoek in het AZG.

Door de test- en onderzoeksresultaten naast elkaar te leggen, hopen de onderzoekers meer inzicht te krijgen in de doodsoorzaken. Ook willen de onderzoekers achterhalen welke testen zinvol zijn voor het achterhalen van de doodsoorzaak en welke onderzoeken overbodig zijn.

De onderzoeken moeten bovendien uitwijzen of de moeder een verhoogd risico heeft de ongeboren baby te verliezen. De ouders kunnen zo nodig worden ingelicht over de risico's bij een volgende zwangerschap, zegt Erwich. Onderdeel van het protocol is dan ook een onderzoek naar de bloedstolling bij zowel de vader als de moeder van de overleden foetus. "Er zijn gegevens die uitwijzen dat mensen met bloedstolling, ook al hebben ze daar geen last van, een hoger risico hebben op het overlijden van een ongeboren kind."

Volgens Erwich is het niet alleen vanuit wetenschappelijk oogpunt van belang de doodsoorzaak te achterhalen. "Het is voor de rouwverwerking van de ouders erg belangrijk te weten waar hun kindje aan is overleden" zegt hij. "Je ziet soms schrijnende gevallen waarbij alles goed lijkt te zijn, zowel bij moeder als kind. En dan toch overlijdt het ongeboren kind van de ene op de andere dag."

Het onderzoek wordt gesubsidieerd door ZorgOnderzoek Nederland.