LONDEN - Groot-Brittannië heeft vrijdag massaal de 52 slachtoffers herdacht van de terroristische aanslagen op het Londense openbaar vervoer op 7 juli 2005. Tijdens de ochtendspits bliezen toen vier aanhangers van de radicale islam zich op in drie metrotreinen en een dubbeldekker. De herdenkingen hadden plaats temidden van vrees voor nieuwe aanslagen, die volgens de meeste Britten onafwendbaar zijn, aldus peilingen in verscheidene Britse media.

De Londense burgemeester Ken Livingstone legde samen met enkele andere hoogwaardigheidsbekleders om 09.50 Nederlandse tijd bloemen bij het station King's Cross. Op dat tijdstip vonden de explosies in de drie metrotreinen plaats. Het station was de plaats waar de vier daders afscheid van elkaar namen en elk met een rugzak vol explosieven op weg gingen naar hun doel. De bom in de dubbeldekker ontplofte bijna een uur later op Travistock Square. Hier werden vrijdagochtend eveneens bloemen gelegd.

Waarschuwing

Politiecommissaris Sir Ian Blair liet op zijn beurt een ernstige waarschuwing horen. De vraag is niet of er nieuwe aanvallen zullen komen maar of de Britse autoriteiten die weten te voorkomen, vertelde hij de Britse omroep BBC. Tot nog toe wist de politie volgens Blair drie aanslagen te verhinderen. Uit vrijdag verschenen peilingen bleek dat de meeste Britten nieuwe terreuraanslagen verwachten.

Stilte

Het hoogtepunt van de herdenking was de landelijke stilte die om 12.00 uur gedurende twee minuten in acht werd genomen. Daarvoor kwamen ook belangrijke evenementen als de tenniswedstrijden op Wimbledon stil te staan. Duizenden personeelsleden van de Europese instellingen in Brussel legden uit respect ook twee minuten lang de werkzaamheden stil.

De Britse premier Tony Blair zei in een toespraak dat zijn land zich moet verenigen ongeacht ras, geloof of andere verschillen. Blair onderstreepte dat het land zich moet scharen achter dezelfde waarden en normen, die elke vorm van terreur afwijzen.

In de avond was er een herdenkingsdienst in het Regent's Park, waar alle namen van de slachtoffers werden voorgelezen. Ook was er een indrukwekkende bloemenhulde. De moeder van een van de daders riep op tot verzoening en tot het massaal verwerpen van fanatisme en terrorisme.