DEN HAAG - Het nieuwe kabinet Balkenende-III heeft vrijdag groen licht gekregen van de Tweede Kamer. Bij het debat over de regeringsverklaring was er weliswaar veel kritiek van met name de linkse oppositie, maar moties van wantrouwen werden niet ingediend.

Het debat eindigde zeer abrupt toen premier Jan Peter Balkenende zijn inbreng al na een klein kwartiertje afsloot, nadat hij de Kamer had beloofd dat het minderheidskabinet van CDA en VVD "prudent" zal zijn met "onomkeerbare beslissingen".

Dood paard

Op vragen over of en wanneer het kabinet allerlei voorstellen zal behandelen, ging Balkenende niet in. De oppositiepartijen lieten het er toen maar bij zitten en zagen af van een tweede termijn. Ze hadden, zoals PvdA-leider Wouter Bos zei, geen zin om aan "een dood paard te trekken". Alleen fractievoorzitter Femke Halsema had de premier nog verder het vuur aan de schenen willen leggen en toonde zich zeer teleurgesteld.

Beperkingen

Het debat was begonnen met het voorlezen van de korte regeringsverklaring door de premier. Die zei daarin dat het kabinet zich bewust is van zijn beperkingen, maar "zeer gemotiveerd om voort te bouwen op de fundamenten van zijn voorganger". In de korte periode tot aan de verkiezingen van 22 november wil het vooral prioriteit geven aan de begroting en het belastingplan voor 2007 en op de voorgenomen verlaging van de winstbelasting voor bedrijven.

Concessies

De regeringsfracties geven het kabinet hun volle steun. CDA-fractieleider Maxime Verhagen maakte duidelijk af te willen van een aantal concessies die in Balkenende-II aan de toenmalige regeringspartij D66 zijn gedaan, zoals de mediawet en de verlaging van de kiesdrempel. D66 bracht het vorige kabinet een week geleden ten val uit onvrede over het beleid van VVD-minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken).

Begroting

VVD-leider Mark Rutte wil dat het kabinet met een "beleidsrijke begroting" komt, om de economie verder te stimuleren. Ook de LPF, die het kabinet in hoofdlijnen steunt, wil de economische opleving niet laten stagneren. "We moeten het zoet niet laten verzuren", zei fractieleider Gerard van As.

Oppositie

De linkse oppositie ziet niets in het beleid dat het kabinet wil voeren. Bos zei dat Nederland meer werklozen telt en meer armoede kent dan bij het aantreden van Balkenende-I in 2002. Hij kondigde niettemin aan zich "constructief" te zullen opstellen, mits het kabinet zich beperkt tot het "hoogstnoodzakelijke".

De linkse partijen (inclusief D66) willen dat het kabinet allerlei omstreden voorstellen niet meer behandelt. Het gaat om zaken als de aanschaf van het gevechtsvliegtuig JSF, de weg bij het Naardermeer en de huurliberalisatie.

Italië

PvdA, GroenLinks en SP legden er de nadruk op dat er binnen vier jaar drie kabinetten-Balkenende zijn aangetreden. "Het lijkt Italië wel", spotte SP-fractieleider Jan Marijnissen.

Van de twee christelijke partijen was vooral fractieleider André Rouvoet van de ChristenUnie kritisch. Hoewel hij zich niet verzet tegen de komst van een missionair kabinet, tekent hij geen "blanco cheques" en zal hij het kabinet op zijn daden beoordelen.