LELYSTAD - Ernest Louwes, de man die naar eigen zeggen ten onrechte is veroordeeld voor de moord op de 60-jarige Jacqueline Wittenberg in 1999, looft een beloning van 100.000 euro uit voor informatie die leidt tot zijn vrijlating.

Dinsdag laat Louwes een advertentie van die strekking in de Stentor/Deventer Dagblad plaatsen, zegt Louwes' voornaamste pleitbezorger, opiniepeiler Maurice de Hond.

Dinsdag zal tevens een stuk van De Hond in de handel verschijnen, waarin hij al zijn bevindingen omtrent de Deventer moordzaak uiteenzet. De Hond houdt zich al maanden intensief bezig met de veelbesproken zaak. Hij is ervan overtuigd dat niet Louwes maar een andere man de moordenaar van de weduwe Wittenberg is.

Meer bewijs

De Hond wist het Openbaar Ministerie (OM) te bewegen tot een zogeheten oriënterend vooronderzoek. Vorige maand concludeerde het OM dat dat onderzoek niet tot nieuwe inzichten heeft geleid, maar slechts tot meer bewijs tegen Louwes.

De Hond heeft tevergeefs geprobeerd het rapport met die conclusies openbaar te krijgen. Het OM heeft het stuk alleen aan de raadsman van Louwes, Geert-Jan Knoops, overhandigd. Die zal het gebruiken bij het opstellen van een nieuw herzieningsverzoek. De zaak is op last van de Hoge Raad eerder herzien door het gerechtshof in Den Bosch, dat Louwes schuldig heeft bevonden en hem veroordeelde tot twaalf jaar cel.

Oordeel zelf

Het stuk van De Hond is getiteld Oordeel zelf. Het bevat alles wat hij over de zaak weet. Volgens De Hond zal het de monden van de lezer doen "openvallen".

De weduwe Wittenberg werd in september 1999 in haar woning in Deventer vermoord. In november van dat jaar arresteerde de politie fiscaal-jurist Louwes, die optrad als executeur-testamentair van de weduwe. De rechtbank sprak Louwes in diens eerste strafproces vrij, maar in hoger beroep kwam het gerechtshof in Arnhem tot een schuldigverklaring en veroordeling.

Vrije voeten

Nieuwe feiten brachten de Hoge Raad ertoe de zaak over te laten doen in Den Bosch. Louwes kwam toen op vrije voeten. Toen het Bossche hof hem veroordeelde, werd hij opnieuw vastgezet.