NEW YORK - Het kat-en-muis spelletje van Saddam Hussein met de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en vooral de Verenigde Staten lijkt woensdag zijn ontknoping te hebben gekregen. Na lang dralen heeft Bagdad onvoorwaardelijk ingestemd met VN-resolutie 1441 inzake ontwapening en wapeninspecties.

De Iraakse VN-ambassadeur Mohamed al-Douri overhandigde een brief aan secretaris-generaal Kofi Annan waarin staat dat Irak ondanks de 'slechte inhoud' van de resolutie zal meewerken. "We zijn bereid om de wapeninspecteurs te ontvangen binnen de daarvoor gestelde termijn", aldus de diplomaat in New York. "We zien er naar uit dat ze hun plichten zo snel mogelijk vervullen overeenkomstig internationaal recht."

De diplomaat beschreef de inhoud van de zes pagina's tellende brief als "onvoorwaardelijk, zonder vragen te stellen". Reden om medewerking te verlenen is de dreigende Amerikaanse oorlog, aldus de diplomaat.

Irak had tot vrijdag de tijd gekregen om in te stemmen met de VN-resolutie die op 8 november unaniem werd aangenomen door de VN-Veiligheidsraad. Deed Bagdad dat niet dan zou dat "ernstige consequenties" hebben. Dinsdag nog verwierp het Iraakse parlement de resolutie, maar delegeerde de uiteindelijke beslissing in de kwestie zoals gebruikelijk aan Saddam Hussein.

De oudste zoon van de dictator, Uday, had in wat aandoet als een sterk staaltje toneelspel, er schijnbaar tevergeefs bij de parlementariërs op aangedrongen in te stemmen met de resolutie. De uiteindelijke zeggenschap in Irak ligt echter bij Saddam zelf en die lijkt er nu voor te hebben gekozen om wat langer in het zadel te blijven.

Chef Hans Blix van de VN-commissie voor Waarneming, Verificatie en Inspectie (Unmovic), die verantwoordelijk is voor de komende wapeninspecties in Irak, zal naar verwachting maandag in Bagdad arriveren. Een 24 man sterk team van Unmovic en het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) zal daar een nieuw hoofdkwartier opzetten. De eigenlijke inspecties beginnen "een week of tien dagen later", zo maakte een woordvoerster van het IAEA in Wenen bekend.

Unmovic en het IAEA zullen moeten vaststellen of Irak nog beschikt over biologische, chemische of nucleaire massavernietigingswapens. Krachtens VN-resolutie 1441 moet het Arabische land bovendien zelf voor 8 december "een aktueel, precies en volledig overzicht van zijn wapenprogramma" geven.

Het VN-document stelt voorts dat de inspecties uiterlijk 23 december moeten beginnen. De inspecteurs moeten binnen zestig dagen de VN-Veiligheidsraad op de hoogte stellen van de jongste stand van zaken. Mocht Irak zich alsnog weigerachtig opstellen of de inspecties frustreren dan zal dat "ernstige consequenties" hebben, aldus de resolutie.

Washington en Londen reageerden woensdag sceptisch op het nieuws dat Irak akkoord is gegaan. "We hebben dit eerder gehoord van Saddam Hussein en het Iraakse regime. Nu moeten we het zien door de daden van Saddam Hussein. De verantwoordelijkheid blijft bij hem liggen", aldus een woordvoerder van het Witte Huis.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Jack Straw verklaarde de eerste stap van Irak te verwelkomen. "Maar we moeten waakzaam blijven. De Iraakse intenties zijn berucht om hun veranderlijkheid", zei de bewindsman. "Laat er geen twijfel over bestaan dat elk falen van Irak om te voldoen aan zijn verplichtingen zal leiden tot ernstige consequenties. Het was alleen de geloofwaardige dreiging met geweld die Irak zover heeft gekregen."

Straws Russische ambtsgenoot Fedotov verwelkomde de Iraakse instemming eveneens. Als het land voldoet aan de in de resolutie gestelde eisen zal "Rusland het opheffen van de (VN-) sancties aanhangig maken", citeerde het persbureau Itar-Tass de bewindsman.