DEN HAAG - De plannen voor een praktijkexamen voor de bromfiets staan weer in de koelkast. Het lijkt minister De Boer (Verkeer) zinniger om het examen tegelijk met andere maatregelen in te voeren, zo schrijft hij aan het Overlegorgaan Verkeersveiligheid.

De Boers voorganger Netelenbos kwam begin dit jaar met het idee van een praktijktoets voor bromfietsers, om het aantal ongevallen terug te dringen. Het brommerrijbewijs zou nog voor het einde van het jaar ingevoerd moeten worden.

Volgens De Boer is het beter om te wachten totdat de plannen voor breder verkeersonderwijs vorm krijgen. Het praktijkexamen zou daarin kunnen worden ingepast.

De minister volgt hiermee het advies van het Overlegorgaan Verkeersveiligheid. Dit orgaan, waarin onder meer 3VO, de Fietsersbond, ANWB en Bovag zitten, wil wachten tot het verkeersonderwijs op scholen erdoor komt. Dit zou op de basisschool moeten beginnen en tot in het voortgezet onderwijs moeten doorlopen. Het brommerrijbewijs zou hiervan deel kunnen uitmaken.

Jaarlijks vallen ruim honderd doden bij ongevallen met brommers. Meer dan 3000 mensen belanden erdoor in het ziekenhuis.