DEN HAAG - D66 overweegt tijdens het debat over de regerinsgverklaring een motie van wantrouwen in te dienen tegen het nieuwe minderheidskabinet Balkenende-III. Fractieleider Lousewies van der Laan heeft dat woensdag gezegd.

Van der Laan wil daarmee duidelijk maken tegen een kabinet met VVD-minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) te zijn. "Als de ChristenUnie en de SGP de motie van wantrouwen niet steunen, maken zij daarmee een kabinet met Verdonk mogelijk."

D66 heeft aan informateur Ruud Lubbers laten weten de economische hoofdmissie van het nieuwe kabinet te steunen. "Maar dat betekent niet dat wij voor dit kabinet zijn", aldus Van der Laan. D66 stapte vorige week uit Balkenende-II wegens het beleid van Verdonk.

ChristenUnie en SGP hebben overigens al laten weten niet voor moties van wantrouwen te zullen stemmen als die bij de start van het kabinet worden ingediend. Samen met deze twee kleine christelijke partijen hebben CDA en VVD wel een meerderheid.