DEN HAAG - Koningin Beatrix heeft woensdagmiddag demissionair minister-president Jan Peter Balkenende benoemd tot formateur van het nieuwe kabinet. Hij heeft de opdracht gekregen om op de kortst mogelijke termijn een regering te vormen uit CDA en VVD dat ook tot taak heeft op 22 november verkiezingen te laten houden.

Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst woensdag bekendgemaakt. Het nieuwe kabinet zal zich gaan richten op de indiening van een nieuwe begroting en op lastenverlaging van de bedrijven.

Het kabinet zal voorzichtig omgaan met gevoelige onderwerpen. CDA en VVD zullen zelf bepalen welke dat zijn.

Regeringsverklaring

Jan Peter Balkenende zal vrijdag aan de Tweede Kamer de regeringsverklaring aanbieden van zijn nieuwe, derde kabinet. Donderdag zal Balkenende de fractievoorzitters Maxime Verhagen (CDA) en Mark Rutte (VVD) ontvangen. Ook komen de nieuwe kandidaat-ministers langs.

Daarna volgt beraad met de beoogde nieuwe ministerraad over de regeringsverklaring. Balkenende hoopt dat vrijdag alles kan worden afgerond. De Tweede Kamerleden moeten terugkomen van het zomerreces.

Opvolgen

De staatssecretarissen Joop Wijn (Financiën, CDA) en Atzo Nicolaï (Europese Zaken, VVD) worden minister in het nieuwe minderheidskabinet Balkenende-III, Wijn van Economische Zaken en Nicolaï van Koninkrijksrelaties. Haagse bronnen bevestigen dat zij de afgetreden D66-bewindslieden Laurens Jan Brinkhorst en Alexander Pechtold opvolgen.

Minister Gerrit Zalm van Financiën gaat Wijns portefeuille als staatssecretaris (vooral belastingzaken) er de komende maanden bij doen. Minister Ben Bot (Buitenlandse Zaken) neemt Europese Zaken over van Nicolaï. VVD-minister Johan Remkes (Binnenlandse Zaken) neemt Bestuurlijke Vernieuwing onder zijn hoede. Dat werd tot voor kort door Pechtold gedaan.

Rutte

Verder zal Bruno Bruins (VVD) worden benoemd als staatssecretaris van Onderwijs. Hij volgt in die functie zijn partijgenoot Mark Rutte op, die fractievoorzitter van de VVD is geworden. Minister Maria van der Hoeven neemt de portefeuille media over van de afgetreden D66-staatssecretaris Medy van der Laan.