DEN HAAG - De staatssecretarissen Joop Wijn (Financiën, CDA) en Atzo Nicolaï (Europese Zaken, VVD) worden waarschijnlijk minister in het nieuwe minderheidskabinet Balkenende 3, Wijn van Economische Zaken en Nicolaï van Koninkrijksrelaties. Volgens Haagse bronnen maken zij grote kans de afgetreden D66-bewindslieden Laurens Jan Brinkhorst en Alexander Pechtold op te volgen.

Wat er met de staatssecretariaten van Wijn en Nicolaï gebeurt, is nog niet duidelijk. Ingewijden verwachten dat minister Zalm de portefeuille van Wijn erbij gaat doen en dat Nicolaï verantwoordelijk blijft voor Europese Zaken. VVD-minister Johan Remkes (Binnenlandse Zaken) zou Bestuurlijke Vernieuwing onder zijn hoede nemen. Dat werd tot voor kort door Pechtold gedaan.

Informateur Ruud Lubbers brengt woensdagochtend een tussenverslag aan de koningin uit over zijn werkzaamheden. Naar verwachting rondt hij zijn eindverslag in de loop van de dag af. Het nieuwe kabinet zou zich dan nog deze week in de Tweede Kamer kunnen presenteren.