DEN HAAG - Voormalig PvdA-woordvoerder Valk en diens CDA-collega De Hoop Scheffer gaan er nog steeds vanuit dat Srebrenica niet had hoeven vallen als de Verenigde Naties, dan wel de grote bondgenoten hun verantwoordelijkheid hadden genomen.

Als er een Frans bataljon had gezeten waren er wel luchtaanvallen uitgevoerd en was de enclave niet gevallen, zeiden beide voormalige Tweede-Kamerleden woensdag tijdens de tweede dag van de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over de val van de moslimenclave Srebrenica.

Twijfels

Toch zei Valk dat zijn fractie aanvankelijk nog twijfels had over de uitzending van Dutchbat. Tijdens het belangrijke debat van november 1993, toen de regering toestemming kreeg de luchtmobiele brigade in te zetten, wilde Valk een voorbehoud maken totdat duidelijk was wat de bestemming van Dutchbat zou zijn.

In een vooroverleg met PvdA-minister Ter Beek van Defensie, was deze benadering doorgesproken en door de bewindsman geaccepteerd. Tijdens het debat bleek er van de steun van Ter Beek weinig over. Verder werd Valk door vrijwel al zijn collega's in de nek gesprongen over de reserves van de PvdA. Het leidde ertoe dat Valk uiteindelijk overstag ging en het kabinet eveneens ongeclausuleerd het groene licht gaf.

Daarbij ging het nadrukkelijk om het bieden van humanitaire bescherming, aldus De Hoop Scheffer. "Het ging niet om de illusie dat Srebrenica verdedigbaar zou zijn."

De Hoop Scheffer vond het voorts niet op zijn weg liggen om in /1994 al te zeer door te vragen over de vraag of uitzending haalbaar was en of de gekozen lokatie Srebrenica niet te riskant zou zijn.

Als het kabinet zegt er alle vertrouwen in te hebben, moet je als Kamerlid van goede huize komen om daar tegenin te gaan, aldus de CDA-er. "Het vertrouwen in het concept van 'safe area's' was toen zeer groot. De gedachte, zal dit wel goed aflopen, stond bij ons niet voorop."