LONDEN - Een grote begraafplaats in Londen biedt tweedehands graven te koop aan, met opgeknapte grafstenen, obelisken en kruisen die opnieuw kunnen worden gebruikt. In de graven liggen nog altijd de stoffelijke overschotten van de mensen die er ten minste 75 jaar geleden hun laatste rustplaats vonden.

Londen verkoopt duizend tweedehands graven onder de noemer "traditionele graven" die gedurende vijftig jaar kunnen worden 'geadopteerd', meldde dinsdag The Daily Telegraph. De begraafplaats in Manor Park is een van de grootste van Europa, maar dreigt vol te raken.

Volgens de stad Londen zijn veel graven zo diep gemaakt dat er nog gemakkelijk nieuwe kisten in terecht kunnen. "In veel graven lagen maar een of twee mensen, dus is er nog plaats bovenop", zei de beheerder Ian Hussein. Hergebruik van de grafstenen zou behoud van het erfgoed betekenen.