DRIEBERGEN - De Nederlandse politie heeft sinds zaterdag één centraal schakelpunt voor internationaal politiewerk. De Dienst Internationale Netwerken Politiesamenwerking (DINPOL) is het eerste aanspreekpunt voor buitenlandse politiediensten, inclusief Interpol en Europol. DINPOL is ondergebracht bij het Korps landelijke politiediensten (KLPD), zo heeft het korps maandag bekendgemaakt.

DINPOL is een fusie van de Dienst Internationale Betrekkingen van het KLPD en het Nederlands Centrum voor Internationale Politiesamenwerking. De samenvoeging moet duidelijkheid scheppen voor de buitenlandse politierelaties en de effectiviteit verhogen.

Bij de nieuwe organisatie werken ongeveer tweehonderd mensen. De belangrijkste taak van DINPOL is internationale samenwerking en informatieuitwisseling bij grensoverschrijdende criminaliteit.

Contacten

DINPOL heeft in diverse buitenlandse hoofdsteden Nederlandse aanspreekpunten. Deze liaison officers onderhouden de contacten met de politiediensten in het land of regio waar ze geplaatst zijn. Ze bemiddelen bijvoorbeeld ook bij rechtshulpverzoeken. DINPOL houdt zich verder ook bezig met projecten in nieuwe EU-toetredingslanden en de inzet voor vredesmissies.